Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Lương thực hằng ngày _ cuốn 1


LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
Bản toát lược đời sống tâm linh
được sắp xếp và đơn giản hóa bởi
Anthony J. Paone, S. J.
Lời tựa
Phần một: hoán cải
A. một chút suy tư về đời người
Phần ba: cám dỗ
A. bản chất, giá trị, và việc kiểm soát các cơn cám dỗ
B. nói riêng một vài cám dỗ

Không có nhận xét nào: