Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

Phép lạ của tràng chuỗi mân côi

 PHÉP LẠ CỦA TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI


Thế giới cầu nguyện là thế giới hòa bình. Gia đình cầu nguyện là gia đình hiệp nhất.

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Hãy vui với tuổi vàng

HÃY VUI VỚI TUỔI VÀNG
VÌ ĐÓ CHÍNH LÀ TUỔI TUYỆT VỜI NHẤT !


 Từ ngày biết thương “con lừa” của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi… cũng khác tôi xưa.

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

CON ĐƯỜNG NHỎ

 TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

CON ĐƯỜNG NHỎ

(những câu dẫn đường nổi tiếng của thánh Têrêsa)