Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Tu đức _ kiểm soát ý riêng

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
Phần V. Thắng mình bằng khổ chế
Bài 109. KIỂM SOÁT Ý RIÊNG
ĐỨC KITÔ: Này con, ai cũng thích suy nghĩ theo cách của mình. Ai cũng thích hợp tác với những người đồng ý với mình. Thế nhưng, con thật là khờ dại khi đánh giá quá cao về quan điểm của riêng con.
2. Không ai trả lời được mọi vấn đề. Người nói luôn miệng là người chẳng có được nhiều tiến bộ trong tầm hiểu biết. Một người biết lắng nghe thì học được nhiều hơn một người nói luôn miệng.
3. Không phải lúc nào cũng cần chỉ ra điều sai của người khác. Cả khi con hiểu biết tốt hơn, con không nhất thiết phải cho ý kiến. Thực ra, có nhiều cuộc thảo luận là không cần thiết và không quan trọng. Những ý kiến người ta đưa ra cũng rất thường là do tình cảm, là chuyện thích hay không thích. Chuyện không quan trọng thì bàn cãi làm chi?
4. Với những ai vì Ta mà học biết kiểm soát miệng lưỡi, Ta ban ơn bình an nội tâm.
5. Đừng quá yêu thích quan điểm của riêng con. Hãy có đủ khiêm tốn đi tìm lời khuyên cần thiết. Đừng thử một mình một phách không theo ý kiến một ai. Những ý kiến khác nhau có thể mở rộng tầm hiểu biết của con cũng như của người khác.
SUY TƯ
Đôi lúc, tôi phải giữ miệng lưỡi vì sự bình an. Người ta hay nói, hay làm rất nhiều chuyện chẳng đáng. Đúng là bởi lòng kiêu ngạo mà tôi muốn sửa những lỗi lầm vụn vặt của người khác. Trong nhiều việc, sửa lỗi là không cần thiết. Tôi không được quá tự tin vào tình cảm và quan điểm của riêng mình. Trong những chuyện nhỏ, không đáng kể, tôi cứ thinh lặng và lắng nghe những ý kiến bất đồng thì cũng chẳng sao. Thế nhưng để làm được như thế, cần phải có được lòng khiêm tốn thâm sâu và một đức ái tinh tế.
CẦU NGUYỆN
Ôi Chúa Giêsu, Vua của sự thật, xin giúp con giữ được bình an và hòa hợp với những người sống quanh con. Xin dạy con làm việc và lao nhọc cho lẽ phải. Xin đừng bao giờ để con thinh lặng lắng nghe những điều trái nghịch với giáo lý của Chúa, hay những điều nguy hại cho người thân cận, cho linh hồn của con. Tuy thế, xin Chúa dạy cho con biết trân trọng đối với tình cảm và suy nghĩ của người khác mà không làm tổn thương đến chân lý của Chúa. Xin ban cho con lòng khiêm tốn nghe lời khuyên khi cần thiết. Xin cho con yêu mến chân lý của Chúa hơn ý kiến của riêng con. Amen.  
Anthony J. Paone S.J.

Phần năm: thắng mình bằng khổ chế 

Không có nhận xét nào: