Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Tu đức _ tình yêu sáng suốt

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
Phần V. Thắng mình bằng khổ chế
Bài 96. TÌNH YÊU SÁNG SUỐT
ĐỨC KITÔ: Con ơi, càng nghiên cứu lề luật của Ta, con càng hiểu những gì Ta truyền dạy là cách xử thế sáng suốt nhất. Ta chỉ yêu cầu con đánh giá con người và sự việc cho đúng với giá trị của chúng. Con chỉ xúc phạm đến Ta khi con đánh giá sai về con người hay về mọi chuyện trong đời sống con.
2. Ắt là con không muốn dùng tiền giả thay cho tiền thật. Con cũng chẳng hài lòng với sự giả dối khi đánh giá bất cứ chuyện gì. Nếu con có được sự trung thực thánh thiện này, con sẽ chẳng bao giờ yêu thích một ai hơn Ta.
3. Khi con phạm tội vì bất cứ một thụ tạo nào, con đã coi trọng nó hơn chính nó. Con đang ưu tiên chọn một sự thỏa thích mau qua hơn niềm vui lâu dài Ta muốn con có được.
4. Nếu con đánh giá mọi sự đúng như nó là, con sẽ luôn để ý trước hết đến Ý muốn của Ta trong mọi sự. Hiện nay con thường lừa gạt chính mình. Con nghĩ rằng con đang làm vì lòng bác ái, nhưng thực sự thì con làm vì lòng vị kỷ.
SUY TƯ
Một đời trung thực là đời sống duy nhất không mang lại hối tiếc. Chúa muốn giúp tôi sống một đời sống như thế. Ngài muốn tôi tôn trọng con người và mọi sự đúng với giá trị của chúng. Một chuẩn mực như thế giúp tôi tránh được nhiều sai lầm, dạy cho tôi biết ý nghĩa trung thực của bác ái và lòng tốt. Tình cảm yêu mến của tôi sẽ được mở rộng và thanh luyện. Tôi sẽ thôi xét đoán con người và mọi sự với định kiến. Động lực vị kỷ sẽ suy giảm đi và ít gặp hơn trong lòng tôi. Tôi sẽ bắt đầu thành người như tôi muốn. Tôi sẽ là một người của sự thật, một người lương thiện, một người của Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con ơn yêu mến con người và mọi sự đúng theo phẩm chất và giá trị thích đáng. Xin đừng để tình cảm điều khiển lý trí của con. Xin cho sự sáng suốt hướng dẫn những cảm xúc trong con, cho ý chí của con điều khiển những thèm muốn vô lý của con. Xin ban cho con biết yêu điều tốt và làm điều phải, cả khi con ưa thích làm khác đi. Con sẽ không coi là khổ quá khi bạn bè trần gian phản bội con. Chúa là Người Bạn Tốt Nhất và Rộng Lượng Nhất của con luôn ở bên con. Còn được Chúa thương, và còn đang trên đường tới Thiên Đường, con có đủ lý lẽ vững vàng cho niềm vui và sự bình an. Amen.
Anthony J. Paone S.J.

Phần năm: thắng mình bằng khổ chế 

Không có nhận xét nào: