Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Tu đức _ chinh phục bản thân

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
Phần V. Thắng mình bằng khổ chế
Bài 100. CHINH PHỤC BẢN THÂN
ĐỨC KITÔ: Này con, con sẽ không bao giờ đối mặt với cuộc chiến nào lớn hơn cuộc chiến chống lại những cảm xúc và thèm khát vô lý trong con. Đó là các dục vọng của con, những kẻ thù nguy hiểm nhất và bướng bỉnh nhất của con. Cái tôi hạ đẳng và mù quáng đó thân thiết với con đến nỗi con không nhận ra nó. Nó cố gắng làm cho con suy nghĩ và cảm xúc giống như nó, thay vì giống như Ta. Hãy đối xử với cái tôi hạ đẳng này như một kẻ thù. Các việc hãm mình sẽ giúp con lớn lên trong sự tự chủ. Ta sẽ thêm sức cho những nỗ lực của con.
2. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ còn khó hơn những việc nặng nhọc của thể xác hay tinh thần. Cái tôi hạ đẳng của con kiên quyết theo đuổi điều nó muốn mạnh hơn ý chí của con tìm kiếm Ta. Cái tôi bắt đầu với một thèm muốn nhẹ nhàng và lớn lên dần dần thành một thói quen lâu bền. Con phải chiến đấu với điều xấu ngay khi nó xuất hiện trong cuộc sống của con. Nếu con không vượt thắng được điều xấu khi nó còn nhỏ và yếu ớt, làm sao con chế ngự được khi nó đã thành một thói quen vững chắc?
3. Đừng tìm sự bình an đích thực cho tâm hồn trong sự đầu hàng, mà hãy tìm trong sự kiểm soát các dục vọng và thèm muốn. Kiểm soát là dùng chúng theo luật của lý trí và luật được mạc khải của Ta. Sự tự chủ đòi phải có quyết tâm và cả sự thô bạo với cái tôi khi chống lại điều sai trái. Hãy làm như thế và con sẽ tỏ ra lòng trung thành với Ta.
SUY TƯ
Cuộc sống thường ngày của tôi thực là một cuộc chiến, với những lực lượng đối kháng nổi lên từ bên ngoài lẫn bên trong tôi. Những kẻ thù nguy hiểm nhất của tôi trong cuộc chiến này là những kẻ nội thù, là những thèm khát vô lý và mù quáng ẩn sâu trong tôi. Chúng không bao giờ chết sạch, không bao giờ thỏa mãn. Tôi thấy được “TÔI” qua những gì tôi chọn để theo: hoặc là luật của sự hiểu biết và đức tin, hoặc là luật của kiêu ngạo và cảm xúc mù quáng. Kinh nguyện, các Bí Tích, và khổ chế là những vũ khí sẽ mang lại chiến thắng. Cuộc chiến sẽ gay go nhiều hơn nếu tôi để cho một thói xấu nào lớn mạnh lên. Tin cậy vào ân sủng của Chúa và theo sự dẫn đường của Hội Thánh Chúa, tôi sẽ chế ngự được tội lỗi và mỗi ngày một tiến tới trên đường nhân đức.
CẦU NGUYỆN
Lạy Vua và Đấng Cứu Độ của con, Chúa đã chiến thắng cám dỗ và tội lỗi để trao cho con một mẫu gương thánh thiện, và mang lại cho con ơn sủng để sống theo gương Chúa. Xin làm cho con thành người môn đệ trung thành của Chúa trong cuộc chiến hằng ngày chống lại tính kiêu ngạo và ích kỷ của con người. Con cậy nhờ ơn trợ giúp của Chúa, và hôm nay con sẽ bắt đầu thực hành khổ chế thật nhiều. Con sẽ cố gắng sống mãi một cuộc sống sáng suốt, vâng theo Ý muốn hết sức khôn ngoan của Chúa. Xin cho con nhờ năng hãm mình mà đánh bại kẻ thù nguy hiểm trong con. Amen.  
Anthony J. Paone S.J.

Phần năm: thắng mình bằng khổ chế 

Không có nhận xét nào: