Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Lương thực hằng ngày _ cuốn 2


LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn II. CON ĐƯỜNG TIẾN ĐỨC
Bản toát lược đời sống tâm linh
được sắp xếp và đơn giản hóa bởi
Anthony J. Paone, S.J.

Phần một: noi theo Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày
A.  học biết Chúa Kitô
1.    kiến thức và khôn ngoan
2.    thầy dạy thần linh
3.    những bài học của Chúa Kitô
4.    sự hoàn hảo xác thực
5.    nỗ lực được duy trì
6.    bố trí đời sống của một người hết lòng theo Chúa Kitô
7.    tiếng gọi hành động của Chúa Kitô
8.    các tiêu chuẩn của Chúa Kitô
B.   các phương tiện tiến tới trong trường của Chúa Kitô
9.    đọc sách thiêng liêng
10.  xếp đặt cầu nguyện
11.  tận hiến cho Chúa Kitô
12.  những xao lãng trong một ngày bình thường
13.  cố gắng dâng hiến
14.  con đường hằng ngày dẫn đến sự thánh thiện
15.  những vết thương đời người
16.  một tình yêu cao hơn
17.  tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
18.  thánh giá hằng ngày trong đời người
19.  mong ước thập giá
20.  những lợi ích của thập giá
Phần hai: các nhân đức dẫn đường thẳng đến Thiên Chúa 
21.  đức tin
22.  lòng biết ơn Chúa
23.  đức cậy siêu nhiên
24.  hy vọng chính yếu của đời người
25.  tín thác vào Chúa
26.  tín thác vào sự quan phòng thần linh của Chúa
27.  đức mến
28.  tác động của đức mến trong đời sống thường ngày
29.  sự lớn lên hằng ngày trong đức mến
30.  tùy thuộc vào thánh ý Chúa
31.  sự phó thác hoàn hảo
32.  sốt sắng phục vụ trong việc của Chúa
33.  kiên trì phục vụ trong việc của Chúa
34.  những lời an ủi
35.  trở nên đồng hành với Chúa Giêsu
36.  chia sẻ khổ nạn của Chúa Kitô
37.  sự biến đổi bên trong
Phần ba: các liên hệ với tha nhân va với chính mình
38.  mến yêu tất cả
39.  tôn trọng con người
40.  sự bình an của tâm hồn
41.  sự bình an nội tâm bền vững 
42.  các ngăn trở cho sự bình an của tâm hồn
43.  đoán xét ngay lành trong việc phục vụ nhà Chúa
44.  sự khôn ngoan của Chúa trong đời sống thường ngày
45.  sự vâng phục thánh thiêng
46.  đức khiêm nhường
47.  khiêm nhường trong thực hành
48.  sự tự hạ
49.  đức khó nghèo
50.  đức kiên nhẫn
51.  sự cần thiết thường ngày của đức kiên nhẫn
52.  những đau khổ thường ngày
53.  giá trị của nghịch cảnh
54.  niềm vui trong nghịch cảnh
55.  sự hoàn hảo của đức mến
Phần bốn: cuộc chiến thiêng liêng
56.  cuộc chiến dữ dội trong đời sống thường ngày
57.  chuẩn bị cho cuộc chiến thường ngày
58.  tự thắng trong cuộc chiến thường ngày
59.  lòng nhiệt thành đối với sự toàn thiện
60.  vinh quang đích thực của con người 

Không có nhận xét nào: