Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Lời Chúa tuần 3-4 mùa vọng

LỜI CHÚA TUẦN 3 & 4 MÙA VỌNG 
Bài giảng cho thiếu nhi cnmv 3a
Nghe giảng  

Suy niệm Chầu Thánh Thể cnmv 3b
Nghe giảng  

Suy niệm Chầu Thánh Thể cnmv 3c
Giáo huấn Phúc Âm cnmv 3c
Bài giảng cho thiếu nhi cnmv 3c
Nghe giảng
Down load suy niệm Lời Chúa  vong_3c

Bài giảng cho thiếu nhi cnmv 4a
Nghe giảng  

Suy niệm Chầu Thánh Thể cnmv 4b
Nghe giảng

Giáo huấn Phúc Âm cnmv 4c
Bài giảng cho thiếu nhi cnmv 4c
Nghe giảng

Nghe giảng _  

Nghe giảng  

Nghe giảng

Nghe giảng

Nghe giảng  

Nghe giảng  

Nghe giảng  

Nghe giảng  

Nghe giảng  

Nghe giảng  
Nghe giảng  

Nghe giảng  
 

Không có nhận xét nào: