Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Lời Chúa cnmv 4c _ những cánh chim báo tin vui

NHỮNG CÁNH CHIM BÁO TIN VUI
Một Niềm Tin mạnh mẽ, và một Tình Yêu nồng cháy. Đó cũng chính là đôi cánh nâng chúng ta lên trong bầu trời hạnh phúc.  

Logos
Ông Archimède là một nhà vật lý học lừng danh trên thế giới. Ông đã khám phá ra một định luật nổi tiếng và người ta đã lấy tên ông mà đặt cho định luật này, định luật Archimède, đó là: “Một vật bỏ vào nước luôn luôn có một lực nâng vật đó lên.”
Có điều đáng nói là ông Archimede đã khám phá ra định luật này trong một hoàn cảnh rất đặc biệt: Ông đã tìm ra định luật đó ngay lúc ông đang ở trong phòng tắm. Ông quá vui mừng nên đã tông cửa phòng tắm chạy ra ngoài, hét to lên cho mọi người nghe thấy: “Eurêka! Eurêka!” nghĩa là: “Tôi đã tìm thấy! Tôi đã tìm thấy!”
Và điều đáng nói hơn cả là vì ông mừng quá đến nỗi ông chạy ra khỏi phòng tắm mà quên mặc quần áo!
Sau biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria đã nhận được niềm vui quá lớn lao: được diễm phúc trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ Maria đã khám phá thấy tình thương vô biên của Thiên Chúa dành cho mình. Với niềm vui lớn lao đó, Mẹ Maria cũng đã vội vã lên đường đem niềm vui ấy chia sẻ cho người chị họ Isave.
Phải chăng Mẹ Maria cũng khám phá ra một định luật thiêng liêng?
Định luật đó là:
Niềm vui sẽ luôn luôn chắp cánh cho con người bay lên cao trong bầu trời hạnh phúc.
Hôm nay, Chúa Nhật IV Mùa Vọng, Mẹ Maria đã mang hình ảnh cánh chim én đi báo tin vui của Mùa Xuân Ơn Cứu Độ.
Từ thân phận thấp hèn, Mẹ Maria đã được Thiên Chúa nâng lên bằng đôi cánh TIN – YÊU.
Phúc âm Luca đã kể lại 2 cuộc Truyền Tin:
Trong cuộc Truyền Tin Thứ Nhất: Sứ thần Gabriel đã báo tin cho ông Giacaria: Ông sẽ được Thiên Chúa ban cho một người con trai đặt tên là Gioan. Đó là điều ông mong đợi từ lâu. Nhưng ông đã thiếu niềm tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, nên ông đã bị câm cho đến khi mọi điều sẽ được thực hiện. Niềm vui đã trở thành nỗi buồn.
Trong cuộc Truyền Tin Thứ Hai: Sứ thần Gabriel đã đến báo Tin Vui cho Mẹ Maria: Mẹ sẽ sinh hạ một người con trai và đặt tên là Giêsu. Mẹ Maria đã đón nhận với một niềm tin sâu xa. Vì thế, tâm hồn của Mẹ luôn luôn cất lên Lời Kinh Ca Ngợi, và cuộc đời của Mẹ đã trở thành Lá Thư Ngỏ báo tin vui cứu rỗi mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại.
Niềm tin luôn đi đôi với tình yêu. Có tin mới yêu, có yêu mới tin. Đó là đôi cánh nâng con người bay lên thật cao, thật xa: vươn lên tới Thiên Chúa và trải rộng đến mọi người.
Nếu Mẹ Maria đã nhận được lời ca ngợi của bà Isave: “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”, thì trong Mùa Vọng này, hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu chúng ta cũng có một Niềm Tin mạnh mẽ, và một Tình Yêu nồng cháy. Đó cũng chính là đôi cánh nâng chúng ta lên trong bầu trời hạnh phúc.
Nếu Mẹ Maria đã biết Lên Đường đến với tha nhân để chia sẻ tình thương cho tha nhân. Thì trong Mùa Vọng này, chúng ta cũng hãy biết Lên Đường, đi ra khỏi con người ích kỷ và ươn lười để đến và chia sớt tình thương cho mọi người.
Niềm tin luôn phải tỏa sáng bằng những việc làm tốt và những mẫu gương trong đời thường. Đó mới là niềm tin sống động.
Tình yêu cũng luôn phải biểu lộ bằng những hành động bác ái và sự chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày. Đó mới là tình yêu chân thật.
Một con chim én không thể làm nên mùa xuân. Mỗi người chúng ta hãy trở nên một cánh chim đem tin vui đến cho mọi người trong Mùa Giáng Sinh Hồng Phúc này. Tất cả chúng ta sẽ góp phần làm nên một Mùa Xuân Ơn Cứu Rỗi cho nhân loại.

Không có nhận xét nào: