Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

5 phút cho Chúa _ Thân mẫu của Lòng Thương Xót

22/12/15                                                            THỨ BA TUẦN 4 MV
                                                                                           Lc 1,46-56
ĐỨC MA-RI-A, THÂN MẪU CỦA
LÒNG THƯƠNG XÓT
“Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.” (Lc 1,50)
Tông Sắc khai mở Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót đã gọi Mẹ là “Thân Mẫu của Lòng Thương Xót” (x. số 24).
Suy niệm: Đức Ma-ri-a và người chị họ Ê-li-sa-bét gặp nhau để chia sẻ niềm vui. Người chị đang cưu mang Gio-an tẩy giả. Còn cô em, Ma-ri-a đang cưu mang Con Thiên Chúa. Cả hai chị em đều được đón nhận tin vui trong mầu nhiệm. Cuộc gặp gỡ để chia sẻ niềm vui đã trở thành bối cảnh cho lời Đức Ma-ri-a ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa, một lòng thương xót “trải dài từ đời nọ đến đời kia.” Với lòng tin tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, Mẹ đã cưu mang “Chúa Giê-su, Dung Nhan của Lòng Thương Xót.” Dưới chân thập giá, Mẹ trở thành chứng nhân của lòng thương xót khi nghe “lời tha thứ đến từ môi miệng Chúa Giê-su.” Cái nhìn của Mẹ luôn là toàn thể. Mẹ đã nhìn thấy toàn thể vũ trụ, toàn thể nhân loại, trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử hoá thân làm người trong lòng Mẹ. Chính vì thế Tông Sắc khai mở Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót đã gọi Mẹ là “Thân Mẫu của Lòng Thương Xót” (x. số 24).
Mời Bạn: Thế giới hôm nay đầy dẫy bất an, một bầu khí bi quan bao trùm thế giới. Đây chính là lúc mà “chúng ta được kêu gọi hướng cái nhìn lên Lòng Thương Xót với một cách thức hoàn toàn đặc biệt” để nhờ đó, chúng ta, cùng với Đức Ma-ri-a, trở nên “chứng tá của Lòng Thương Xót cách mạnh mẽ và hữu hiệu hơn” (số 3).
Sống Lời Chúa: Kinh “Thương Người 14 Mối” (x. Tv 146,7-9) liệt kê những dấu chỉ cụ thể của Lòng Thương Xót. Bạn chọn một việc thích hợp với bạn để sống chứng nhân lòng thương xót đó.
Cầu nguyện: Đọc kinh “Lạy Nữ Vương.”

Không có nhận xét nào: