Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

5 phút cho Chúa _ sống theo sự thật

14/12/15                                                          THỨ HAI TUẦN 3 MV
Th. Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ HT                 Mt 21,23-27
SỐNG THEO SỰ THẬT
“Phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” (Lc 21,25)
Người ta bảo rằng không có gì thấp hèn cho bằng sự dối trá. Nhưng cái giá phải trả cho việc làm chứng sự thật không hề nhỏ chút nào
Suy niệm: Trước câu hỏi này của Chúa Giê-su, các thượng tế và kỳ mục đã nói “chúng tôi không biết.” Đó không phải là trả lời mà cách nói tránh né sự thật. Họ dư biết phép rửa của Gio-an là bởi trời, nhưng sợ phải nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, nên họ không dám đối diện với sự thật; vì một khi nhìn nhận vai trò của Gio-an Tẩy Giả, mà Gio-an Tẩy Giả là người giới thiệu Đức Giê-su, thì họ cũng phải nhìn nhận vai trò cứu thế của Chúa Giê-su như Gio-an loan báo. Nếu đón nhận sự thật đó, hệ quả là các ông phải thay đổi tất cả: từ não trạng, niềm tin, đến nếp sống. Vì không muốn hoán cải nên họ đã quanh co, tránh né sự thật mà nói: “Chúng tôi không biết.”
Mời Bạn: Sự thật được đánh giá cao và người ta bảo rằng không có gì thấp hèn cho bằng sự dối trá. Nhưng cái giá phải trả cho việc làm chứng sự thật không hề nhỏ chút nào, nhất là sự thật đức tin vào Thiên Chúa, đó là sự thiệt thòi, hy sinh, từ bỏ, sửa đổi…. Bởi vậy, có khi tôi biết mà nói là không biết; thấy mà nói là không thấy; nghe mà nói là không nghe. Những lúc đó, chúng ta đang tránh né để được yên thân. Nhưng đừng quên, chúng ta là con cái Sự Thật, có bổn phận làm chứng cho Sự Thật. Sống bổn phận này đòi hỏi phải can đảm dám nói sự thật và sống sự thật.
Sống Lời Chúa: Suy gẫm câu Lời Chúa: “Sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,32).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Sự Thật tuyệt đối, xin cho chúng con luôn can đảm lấy hành động của Chúa làm khuôn mẫu cho cung cách hành xử của chúng con trước mọi sự việc, để sự thật được thể hiện nơi con người chúng con.

Không có nhận xét nào: