Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Lời Chúa tuần 25 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 25a

Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 25b
Giáo huấn Phúc Âm cntn 25b
Giảng lễ cho thiếu nhi cntn 25b
Nghe giảng
Down load suy niệm Lời Chúa tn_25b  tn_25_b

Giảng lễ cho thiếu nhi cntn 25c

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)
Không có nhận xét nào: