Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

5 phút cho Chúa _ số phận Thầy Giêsu


24/09/11                                     thứ bảy tuần 25 tn
                                                             Lc 9,43b-45
SỐ PHẬN THẦY GIÊSU
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,44)
Suy niệm: Tình trạng trò phản bội thầy, vô ơn đối với thầy không chỉ là chuyện thời sự của ngày hôm nay, nhưng cũng là chuyện đã xảy ra từ xa xưa, lại diễn ra ngay nơi chính một trong những người được Chúa chọn làm tông đồ. Chúa biết trước điều đó, nên đã báo cho các tông đồ: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Thầy hy sinh và yêu mến môn đệ để rồi bị trả oán. Bị trò phản bội dường như là số phận của nhiều người làm thầy! Có điều là Chúa Giêsu vẫn sẵn lòng đón nhận, để ý Cha được thực thi và những mục đích cao cả hơn được hoàn thành, giống như hạt lúa mì gieo vào lòng đất phải chết đi, mới sinh được nhiều hạt khác. Số phận hạt giống gieo và của người làm thầy là thế! Do đó, có bị phản bội cũng là điều bình thường.
Mời bạn: “Công ơn của thầy cô” là một trong những bài học đầu tiên con người cần được giáo dục. Ngày nay chuyện biết ơn thầy cô, kính yêu thầy cô dường như bị bỏ quên. Ở trường, học sinh được trao dồi nhiều kiến thức mà ít được học cách làm người! Là những ngươi làm cha làm mẹ, giáo lý viên, huynh trưởng… chúng ta đang bị thách thức trước tình cảnh đạo đức của con em mình. Hãy tìm mọi cách lấp vào lỗ hổng đó, giáo dục mọi mặt để con em mình trở nên con người toàn diện, không trở thành kẻ phản bội.
Sống Lời Chúa: Tôi nhẫn nại và khoan dung với người xúc phạm đến mình, để nên giống Chúa Giêsu là Đấng bị phản bội bởi tội lỗi của chính tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng nhiệt tâm và khả năng giáo dục những người trẻ Chúa gởi đến cho con. Xin cho con trở nên giống Chúa hơn, nhất là khi bị phản bội. Amen.

Không có nhận xét nào: