Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

5 phút cho Chúa _ Thầy là Đấng Kitô


27/09/13 THỨ SÁU TUẦN 25 TN
Th. Vinhsơn Phaolô, linh mục
Lc 9,18-22
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ!
Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.” (Lc 9,20)
Chúng ta cũng tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô nhưng chúng ta tuyên xưng một Đấng Kitô nào lại hệ tại cách sống của chúng ta.  
Suy niệm: Tin Mừng mời gọi chúng ta nhìn lại cách nghĩ của chúng ta về dung mạo đích thực của Chúa Giêsu. Khi thánh Phêrô đại diện các môn đệ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thánh nhân cũng chỉ hiểu chữ Kitô ấy theo quan niệm thông thường của người Do thái bấy giờ: là Đấng cứu tinh dân tộc Israel thoát ách nô lệ và xây dựng đất nước phồn vinh. Các môn đệ chỉ nhận ra dung mạo đích thực của Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại. Và lúc ấy các ông cũng hiểu rằng tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô có nghĩa là đi theo con đường thập giá.
Mời Bạn: Câu hỏi ngày xưa Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Các con bảo Thầy là ai?” giờ đây cũng được đặt ra cho từng Kitô hữu. Chắc chắn chúng ta cũng tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô nhưng chúng ta tuyên xưng một Đấng Kitô nào lại hệ tại cách sống của chúng ta. Chúng ta phải sống thế nào để bày tỏ được cho những người chung quanh dung mạo đích thực của Đức Kitô chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại để ai tin vào Ngài thì được cứu độ (x. Cv 4,10-12).
Sống Lời Chúa: Muốn bày tỏ Chúa cho người khác, cuộc sống của bạn phải là một cuộc sống khiêm hạ, hy sinh, từ bỏ. Là người cha, bạn phải biết hy sinh những thú vui riêng để lo cho vợ con. Là người mẹ, bạn phải biết dành nhiều thời giờ hơn để chăm sóc chồng và con cái. Là con cái, bạn phải biết yêu thương vâng lời cha mẹ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin giúp con sống xứng đáng ơn gọi Kitô hữu là sống hy sinh vì người khác. Ước gì thập giá Chúa Kitô luôn là lẽ khôn ngoan và sức mạnh của chúng con.

Không có nhận xét nào: