Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Lời Chúa cntn 25c _ không thể làm tôi hai chủ

KHÔNG THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ
Lòng tham làm cho tôi luôn thiếu thốn mọi sự, và tình yêu làm cho tôi luôn có khả năng chia sẻ. Đó là sống và tự do…  
Lm. HK
Phi châu có mt b lc khá l lùng. H không bao gi đếm, và không ai biết làm toán. Có mt du khách hi dân bn đa v s cu ca anh. Anh ta lc đu tr li: “Tôi không biết”
Người du khách phải hi thêm đ biết được h làm thế nào mà qun lý được đàn cu: “Nếu l mt mt hai con, làm sao anh biết?”
Tôi không biết con s, nhưng tôi không quên được nhng khuôn mt.”
Câu trả li tht đơn giản nhưng cũng rt ý v. Mi khuôn mt là mt tương quan. Làm sao con số có th lt t được s phong phú ca nhng tương quan, và cuộc sng s cn ci biết bao nếu ch là nhng con s.
ng thế, tài sn t nó không có giá tr, giá tr ca nó tu thuc vào s sng con người mà nó phc v. Thế nhưng có một nghch lý trong lch s nhân loi: Người ta rt thường khi bt s sng phi chu thit thòi đ ‘kiếm tin’ nhiu hơn, và họ gi đó là ‘kiếm sng’.
Của ci càng nhiu thì s sng càng d tr nên nghèo nàn, cn ci, vì s sng con người đâu phi chmấy ch ‘cơm, áo, gạo, tin’.
Sự sng đó đã được Chúa dn sn cho mi người: “Đến c đi, hi nhng người đang khát, nước đã sn đây! Du không có tin bc, c đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sa, không phi tr đng nào. Sao li phí tin bc vào ca không nuôi sống, tn công lao vt v vào th chng làm cho chc d no lòng? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thc cao lương mỹ v. Hãy lng tai và đến vi Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sng.” (Is 55,1-3)
Một giáo ph đã nói: “Vinh quang Thiên Chúa chính là sự sng con người.” Nhưng cứ m to mt mà xem mi thy vinh quang Thiên Chúa nơi đời sng nhân loi thường b điu khin bi nhng món li nhun: “Các ngươi bảo: Bao gi qua tun trăng mi đ chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat đ chúng tôi bán lúa mch. Chúng tôi s gim lường đong, tăng giá và làm cân gi.” (Am 8,5)
Tại sao con người d b đng tin điu khin? Đứng gia cuc đi nhiu phong ba, người ta thy rõ s yếu đui ca mình, và đng tin xuất hin, vi sc mnh như là Thiên Chúa: “muốn mua vui thì c tic tùng, rượu s làm cho đi thêm vui tươi phấn khi, và tin bc đáp ng mi nhu cu.” (Gv 10,19)
Với ưu thế “đáp ng mi nhu cu”, tin bc d dàng chiếm ly ch ca Thiên Chúa. Công vic đu tiên ca nó là tha hoá con người: “Chúng tôi s ly tin mua người nghèo, ly đôi dép đi ly người túng thiếu.” Đồng tin làm cho người túng thiếu phi cc kh, còn người giàu có thì đánh mt chính mình, và b Đấng Hng Sng chúc d: “Ta s chng bao giờ quên mt hành vi nào ca chúng.” (Am 8,6-7)
Cái giá của s sng đòi buc người ta phi chn la Thiên Chúa mt cách quyết lit và trit đ mà sng: “Không đy t nào có th làm tôi hai ch: vì hoc nó ghét ch này và mến ch kia; hoc phc ch này mà khinh chủ n. Các con không th làm tôi Thiên Chúa mà li làm tôi tin ca được.” (Lc 16,13)     
Nhà thần hc Teuler người Đức thut li: Có ln tôi mun tìm mt đnh nghĩa v thánh ý Chúa, tôi suy nghĩ mãi nhưng không tìm ra; tôi cứ đi do thơ thẩn trong các vườn hoa, vào các nhà th, lc các thư viện nhưng vẫn không tìm ra. Mt hôm, tôi vào cu nguyn trong nhà th, lúc đi ra tôi thy mt c già ăn mày đang đng ca nhà th ng mũ xin tin. Theo thói quen, tôi ly tin biếu c và chào: “Bonjour Monsieur!”, nghĩa tng tiếng là “chúc ông mt ngày tt”. C già tr li: “Tout les jours sont bons!” (ngày nào cũng tt).
Nghĩ ông già bướng bnh, tôi dng li và nói:
-        Xin lỗi cụ, cụ đói rách thế mà cụ bảo ngày nào cũng tốt sao?
-        Thưa ông, tôi theo ý Chúa. Chúa muốn mưa, tôi cũng muốn, Chúa muốn nắng, tôi cũng muốn, Chúa muốn sướng, tôi cũng muốn, Chúa muốn cực, tôi cũng muốn chấp nhận tất cả. Phần tôi đã lo phấn đấu lao động lúc trẻ nên đủ ăn, giờ đây già, bà con rộng lòng nên cũng đủ ăn, ngày nào cũng đẹp!
Ông Teuler tiếp: “C già này thông hơn tôi, chính ông đã cho tôi định nghĩa thánh ý Chúa là gì!”
Niềm tin vào Thiên Chúa đã gii thoát ông ăn xin khi nhng ràng buc ca tin bc đ t do mà thưởng thc cuc đi.
Người giàu có tht không phải là người có nhiu, nhưng là người có đ nhng gì mình cn. Lòng tham làm cho tôi luôn thiếu thn mi s, và tình yêu làm cho tôi luôn có kh năng chia s. Đó là sng và t do…
Và đó là Thiên Chúa! Đâu là chn la ca tôi?
Lm. HK

Không có nhận xét nào: