Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

5 phút cho Chúa _ niềm vui làm theo ý Chúa

25/09/12 THỨ BA TUẦN 25 TN
Lc 8,19-21
NIỀM VUI LÀM THEO Ý CHÚA
“Mẹ và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
Suy niệm: Ta vẫn thường trăn trở: Làm sao tìm được niềm vui trong cuộc sống? Làm cách nào để mỗi ngày ta có thể chọn một niềm vui? Đối với người Kitô hữu, cách tốt nhất để có được niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày và bền lâu là làm theo thánh ý Chúa. Tại sao thế? - Thưa, Đức Giêsu đã diễn tả Nước Trời như tiệc cưới vui vẻ. Nước Trời ấy được định nghĩa cách vắn gọn là xã hội trên trần thế nơi ý Chúa được thực hiện trọn vẹn như ở trên trời. Đức Giêsu là mẫu người hoàn hảo đã làm cho ý Chúa và ý mình nên một. Vì vậy, ai chú tâm lắng nghe, suy gẫm và thực hành Lời Đức Giêsu thì trở nên những người em thân thiết với Ngài, là con  cái Cha trên trời, là công dân của Nước Trời vui tươi.
Mời bạn: “Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm cho người khác vui lên” (Nhà văn M. Twain). Khi làm Thiên Chúa hài lòng qua việc thực thi Lời Ngài, bạn có được niềm vui, một niềm vui sâu xa, bền vững. Những hy sinh do việc bạn dẹp bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa sẽ được Thiên Chúa bù đắp bằng những niềm vui bạn không ngờ. Bạn còn chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu tập lắng nghe và thực thi Lời Ngài.
Sống Lời Chúa: Tôi chăm chú đọc Lời Chúa, suy niệm và tìm cách áp dụng Lời Hằng Sống ấy vào cuộc sống hằng ngày. Nếu gia đình tôi chưa có thói quen tốt này, tôi sẽ bắt đầu từ hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã thương cho chúng con trở nên những người em thân thiết trong gia đình Thiên Chúa. Xin giúp chúng con tìm được niềm vui đích thật mỗi ngày qua việc siêng năng đọc, lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: