Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Lời Chúa cntn 25c _ kho tàng không hề mất

KHO TÀNG KHÔNG HỀ MẤT
Đừng quan niệm một cách sai lạc là chỉ khi đi nhà thờ, đọc kinh, xem lễ… mới là lúc ta lập công phúc, mà ta phải luôn luôn ghi nhớ: các việc thông thường như ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi chợ, làm việc ngoài đồng áng, đều có công phúc trước mặt Chúa, nếu ta biết quy hướng mọi việc này về Chúa.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
Có người lấy làm lạ: tại sao trong bài Tin Mừng ta vừa nghe, Chúa dùng một dụ ngôn coi như đưa kẻ bất lương ra làm gương mẫu. Quả thực trong dụ ngôn có câu: “Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo.” Nhưng khi kết luận câu chuyện Chúa đã nói rõ: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng” có nghĩa là người quản lý bất lương này thuộc về loại con cái đời này, tức là con cái thuộc về thế gian: chỉ biết có đời này, và chỉ hành động cho đời sống chóng qua mà thôi. Chúa lưu ý ta: người chỉ biết có cõi đời chóng qua, mà còn khôn ngoan nghĩ tới tương lai, lo cho tương lai của mình; vậy chúng ta là những con cái sự sáng, sống dưới ánh sáng của Thiên Chúa, tin và biết Chúa, biết cõi đời vĩnh cửu: ta phải nghĩ tới cõi đời vĩnh cửu này, phải biết lợi dụng của cải phù vân, những cái chóng qua. Để mua lấy những cái vĩnh cửu, những cái tồn tại trên cuộc sống đời đời.
Thời chiến quốc, Mạnh Thường Quân, họ Điền, tên Văn, làm tướng nước Tề, có tiếng là người nghĩa hiệp, trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi hàng nghìn người khách (các nhà thuyết khách)
Ông có cho dân đất Tiết vay nợ rất nhiều.
Một hôm, Mạnh Thường Quân sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ.
Lúc sắp đi Phùng Huyên hỏi:
-         Tiền nợ thu được có định mua gì về không?
Mạnh Thường Quân nói:
-         Ngươi xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi dân chúng lại, bảo rằng:
-         Các ngươi công nợ bao nhiêu, Mạnh Thưởng Quân đều trả lại cho các ngươi tất cả.
Nói rồi, Phùng Huyên đem các văn tự ra đốt sạch. Dân chúng vui mừng cảm ơn Mạnh Thường Quân
Lúc Phùng Huyên về, Mạnh Thường Quân hỏi:
-          Tiền thu nợ đã mua được những gì?
Phùng Huyên thưa:
-         Nhà Tướng Công, châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu gì nữa Chỉ còn thiếu một cái “nghĩa”. Tôi trộm phép đã mua nghĩa cho Tướng Quân.
Tuy không hiểu mua “nghĩa” là gì nhưng Mạnh Thường Quân cũng không hỏi thêm nữa.
Sau Mạnh Thường Quân phải bãi quan, về ở đất Tiết, dân đất Tiết nhớ ơn đã được  xóa nợ xưa, ra đón rước đầy đường, kẻ giúp cái nọ, người giúp cái kia, không thiếu một thứ gì. Lúc đó Mạnh Thường Quân  mới ngoảnh lại bảo Phùng Huyên:
-         Trước đây ta nghe tiên sinh nói mua “ nghĩa” ta không hiểu, ngày nay ta mới hiểu “nghĩa” là gì!
Câu truyện này giúp ta hiểu rõ câu nói của Chúa trong bài tin mừng hôm nay: “Hãy dùng tiền của… mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc (khi chết) họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.”
Nói kiểu khác trong khi còn sống ta hãy mua “nghĩa” bằng cách biết hy sinh chịu đựng, biết vác thập giá, biết sống công bằng, bác ái: khi ta xuôi hay tay xuống, thì ta có một kho tàng lớn lao trên nước Chúa. Kho tàng này là những người bạn chờ đón và tiếp rước ta vào hưởng phúc đời đời.
Mỗi lần vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, hàng xóm láng giềng, biết hy sinh chịu đựng lẫn nhau, tha thứ mọi lỗi lần, là mỗi lần chúng ta biết mua “nghĩa”, mỗi lần ta chịu đựng bệnh tật, thiếu thốn, vui lòng nhận những điều xảy ra trái nghĩa, là ta biết mua “nghĩa”.
Trừ những hành vi tội lỗi, ta có thể mua nghĩa trong cuộc sống bằng mọi công ăn việc làm của chúng ta: ví dụ ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí lành mạnh v.v.. Vì đó là những điều kiện đi kèm với cuộc sống. Chúng ta đừng quan niệm một cách sai lạc là chỉ khi đi nhà thờ, đọc kinh, xem lễ… mới là lúc ta lập công phúc, mà ta phải luôn luôn ghi nhớ: các việc thông thường như ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi chợ, làm việc ngoài đồng áng, đều có công phúc trước mặt Chúa, nếu ta biết quy hướng mọi việc này về Chúa.
Ý nghĩa cuộc đời của ta là: Chúa đựng nên ta, muốn ra sống đúng theo địa vị của mình, biết chiến đấu với tội lỗi, dùng mọi công ăn việc làm trong cuộc sống để lập công phúc, và kết thúc cuộc đời ta bằng cách cho ta về hưởng mặt Chúa.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
  • Đề tựa của Lm. HK

Không có nhận xét nào: