Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

5 PHÚT CHO CHÚA _ bảo đảm cho Nước Trời

21/09/10 THỨ BA TUẦN 25 TN
Th. Mátthêu, tông đồ, thánh sử Mt 9,9-13

BẢO ĐẢM CHO NƯỚC TRỜI

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Mát-thêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta.” Ông ấy đứng dậy đi theo Người. (Mt 9,9)
Suy niệm: Mát-thêu kể lại ơn gọi của chính mình thật giản dị. Ông đang ngồi nơi bàn thu thuế thì Chúa Giê-su đi ngang qua và gọi ông. Thật đơn giản, ông từ bỏ tất cả để đi theo Ngài. Nghề thu thuế của Mát-thêu tuy bị người Do Thái coi khinh vì cộng tác với nhà cầm quyền Rô-ma để bóc lột đồng bào, nhưng là một nghề hái ra tiền và có một tương lai bảo đảm; không ít người tìm cách chạy chọt để được một chân thu thuế như vậy. Thế nhưng Mát-thêu đã từ bỏ tất cả những gì xem ra đang bảo đảm cho cuộc sống của ông để dấn thân vào cuộc phiêu lưu đi theo Chúa Giê-su, một Người “không có nơi tựa đầu”; đơn giản là vì ông đặt tương lai mình dưới sự bảo đảm của chân lý và niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng Mêsia.

Mời Bạn: Chúng ta vẫn thấy đầy dẫy những nhãn hiệu, những quảng cáo bảo hành, bảo hiểm có thời hạn và vô thời hạn, thậm chí có cả bảo hiểm sinh mạng, nhưng thực ra những bảo hành bảo hiểm đó chẳng là gì so với bảo hiểm mà Mát-thêu đã chọn. Để có được bảo hiểm Nước Trời, bạn đã đầu tư thế nào? Mỗi ngày, bạn dành vào đó bao nhiêu thời gian và sức lực?

Sống Lời Chúa: Nhắc lại Lời Chúa để giúp mình quyết tâm chọn Ngài: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những phân vân của cuộc sống, xin giúp con biết chọn Ngài để con vững bước đi theo và cậy dựa hoàn toàn vào Ngài trên đường đời. Amen.


Không có nhận xét nào: