Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

5 phút cho Chúa _ ánh sáng cho cả nhà

20/09/10 THỨ HAI TUẦN 25 TN
Th. Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan
và các bạn tử đạo Lc 8,16-18

ÁNH SÁNG CHO CẢ NHÀ

“Đèn được đặt trên đế, để những ai vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8,16)
Suy niệm: Người ta làm ra cái đèn là để soi sáng. Muốn cho ánh sáng lan rộng, và soi sáng thì cần đặt cây đèn trên đế, chứ chẳng ai lấy thùng úp lại, hay đặt dưới gầm giường. Chúa Kitô mời gọi các môn đệ Ngài sống như cây đèn đặt giữa đêm tối trần gian. “Cây đèn” kitô hữu chỉ có thể hoàn thành sứ mạng của mình là “đặt trên đế” để “soi sáng cho cả nhà” khi chính các kitô hữu chiếu toả tinh thần của Đức Kitô qua những công việc tốt đẹp mình làm để tôn vinh Thiên Chúa (x. Mt 5,15-16).

Mời Bạn: Ngọn đèn đức tin của bạn có bị “nhốt” trong những thứ “hũ” kín nào hay che khuất dưới những gầm giường tăm tối nào không? Ánh sáng Chúa Kitô có thể bị cản trở bởi gương mù gương xấu, bị dập tắt bởi lòng ghen ghét oán thù, tính tự ái kiêu căng, nỗi đam mê dục vọng, thói ích kỷ tham lam. Tất cả những thứ vật cản đó ngăn chận ơn lành Chúa đổ vào lòng bạn và cũng ngăn chận ánh sáng Chúa soi sáng cho “mọi người trong nhà bạn” đấy.

Chia sẻ: Với sứ mạng là “ánh sáng soi cho cả nhà,” bạn sẽ làm gì theo tinh thần Tin Mừng để cất đi một gương xấu, sửa chữa một tính hư của người trong cộng đoàn/gia đình bạn?

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống mỗi ngày để loại bỏ những gì cản trở ánh sáng Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, từ ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, con đã trở thành con cái của Chúa, con cái của sự sáng. Xin giúp con can đảm tháo dỡ mọi vật cản che khuất ánh sáng Tin Mừng và nhiệt thành làm việc thiện để chiếu tỏa ánh sáng rạng ngời của Chúa cho mọi người chung quanh. Amen.


Không có nhận xét nào: