Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

5 phút cho Chúa _ Chúa đợi một câu trả lời


23/09/11                                     thứ sáu tuần 25 tn
Th. Piô Piêtrenxina, linh mục                Lc 9,18-22
CHÚA ĐỢI MỘT CÂU TRẢ LỜI
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (Lc 9,20)
Suy niệm: Chúa Giêsu thừa biết dư luận nghĩ gì về mình, cũng như các môn đệ quan niệm thế nào về Ngài, vì các ông đã đi theo, nghe giảng dạy và chứng kiến các phép lạ Ngài làm. Dù vậy, Ngài vẫn muốn các ông công khai xác nhận về nhân thân của mình. Điều này rất quan trọng, vì một khi nhận định sai lầm - nhất là đối với các môn đệ, những người đã từ bỏ tất cả để đi theo Ngài- thì hỏng chuyện! Sau câu trả lời của Thánh Phêrô, Chúa “nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai” vì sợ dân chúng hiểu sai về Đấng Kitô. Ngài an lòng khi các môn đệ hiểu đúng về mình, vì các ông sẽ là nhân chứng cho sứ vụ Kitô của Ngài.
Mời bạn: Còn chúng ta, sau nhiều năm hay sau một đời tin theo Chúa, Chúa cũng chờ đợi ở mỗi người một câu trả lời dứt khoát: Chúa Giêsu là ai? Ngài có phải là giải pháp, là nguyên lý tối hậu cho sự sinh tồn của mỗi chúng ta hay không?
Chia sẻ: Hiện nay Chúa là ai đối với bạn? Nếu chấp nhận câu trả lời của Phêrô, bạn sẽ sống thế nào cho Ngài?
Sống Lời Chúa: Hằng ngày có nhiều biến cố xảy ra khiến bạn và tôi phải trở về với giải pháp Giêsu: Ngài là ai đối với đức tin của ta trong trường hợp này, trường hợp nọ… Hãy chọn Ngài để Ngài giúp ta giải quyết những khó khăn mà ta phải đương đầu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Ngài đến để chia sẻ những gánh nặng của đời con, để “gánh tội trần gian.” Xin cho con yêu Chúa nhiều hơn nữa! Amen.


Không có nhận xét nào: