Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Lời Chúa tuần 13 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 13a
Giáo huấn Phúc Âm cntn 13a
Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 13b
Nghe giảng


TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)


Không có nhận xét nào: