Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

5 phút cho Chúa _ con đường Chúa đi

27/06/10 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – C
Lc 9,51-62
CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI

“Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người.” (Lc 9,51-53)
Suy niệm: Thánh Lu-ca mô tả việc Chúa Giêsu lên Giê-ru-sa-lem lần này thật long trọng như một vị vua chiến thắng tiến về thành đô của mình trong vinh quang với đầy đủ triều thần tiền hô hậu ủng. Nhưng thật bẽ bàng cho các sứ giả đi dọn đường: dân một làng Sa-ma-ri không đón tiếp Chúa. Thủ lãnh của mình mà họ đã coi thường thì bản thân mình là những thuộc hạ hẳn họ cũng chẳng coi ra gì. Chẳng trách gì các môn đệ cũng nóng mặt, xin thầy ban quyền cho mình “khiến lửa từ trời thiêu huỷ chúng nó” vì thái độ hỗn xược đó.

Mời Bạn: Câu chuyện đó thật đáng cho chúng mình suy gẫm, bạn nhỉ! Hoá ra con đường Chúa lên Giê-ru-sa-lem để “được rước lên trời” không phải là con đường trải đầy hoa và vang dội những lời tung hô vạn tuế, mà là con đường tủi nhục, con đường thập giá đấy bạn ạ. Bạn hãy chiêm ngắm Đức Giê-su khiêm nhu lặng lẽ tìm đường qua làng khác mà đi, đang khi các môn đệ có lẽ đang tiu nghỉu lẽo đẽo đi theo sau Thầy mà suy gẫm về thái độ quá ư trần tục vừa qua của mình. Con đường Chúa đi là thế đó, Ngài đang mời gọi chúng ta bước theo. Phần bạn, bạn có dám đi theo con đường của Ngài không ?
Sống Lời Chúa: Xét mình xem bạn có bao giờ nóng vội và sử dụng những biện pháp cứng cỏi, áp đặt, thậm chí bạo lực để đối xử với người khác hay không ?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con, đường đi của Chúa, để con dấn bước theo chân lý của Ngài.

Không có nhận xét nào: