Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

5 phút cho Chúa _ đứng dậy trong khiêm tốn


04/07/13 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Th. Êlisabét Bồ Đào Nha
Mt 9,1-8
ĐỨNG DẬY TRONG KHIÊM TỐN
Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà.” Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. (Mt 9,6-7)
Suy niệm: Trong buổi nói chuyện với khách hành hương ngày 6/9/1978, Đức Gioan Phaolô I đã nói: “Cha liều mình nói một điều dại dột, nhưng cha vẫn nói ra là Thiên Chúa quá yêu thương nhân loại đến đỗi Ngài cho phép xảy ra những tội trọng. Tại sao? Để những kẻ đã phạm các tội ấy vẫn ăn ở khiêm nhường, sau khi đã thống hối. Không ai muốn tự coi mình là thánh thiện khi ý thức được mình đã phạm những tội trọng.” 
Ở đây, việc được đứng dậy vác chõng mà về hẳn phải là một biến cố lớn lao đối với người bại liệt. Anh được tha thứ hơn cả lòng anh khao khát. Anh được chữa lành bệnh bại liệt, được thứ tha tội lỗi, và trở nên người có khả năng ra đi loan báo quyền năng và lòng yêu thương của Chúa Giêsu dành cho anh. Anh chia sẻ niềm vui Thiên Chúa ban cho anh bằng chính kinh nghiệm của anh, kinh nghiệm của một người bất toại được chữa lành, kinh nghiệm của một người tội lỗi được Chúa thứ tha. Anh thực sự muốn khỏi bệnh và không còn liều lĩnh trong tội nữa; trái lại, tận dụng ơn Chúa để trở nên người mới.
Mời Bạn: Bạn còn muốn dây dưa với tội lỗi nữa không? Có sợi dây nào, dù chỉ là sợi dây nhỏ bé, đang cột chặt bạn với tội lỗi? Từ tòa Giải Tội được tha thứ trở về, bạn hãy xem đó là biến cố lớn lao Chúa đã làm trong đời bạn để bạn khiêm tốn và trở nên người mới.
Chia sẻ: Điều quyết tâm nào sau khi lãnh bí tích Hòa Giải giúp bạn gắn bó với Chúa hơn?
Sống Lời Chúa: Cám ơn Chúa sau khi lãnh bí tích Hòa Giải và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.

Không có nhận xét nào: