Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

5 phút cho Chúa _ canh tân đời sống

04/07/15                              THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Th. Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha                                      Mt 9,14-17
CANH TÂN ĐỜI SỐNG
“Người ta không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới.” (Mt 9,17)
Ki-tô hữu được mời gọi sống theo Thần Khí, với Lề Luật được ghi trong trái tim...
Suy niệm: Từ 1/1995 Việt Nam bắt đầu nộp đơn gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) đến khi được chính thức kết nạp vào cuối năm 2006, đã diễn rất nhiều cuộc đàm phán gắt gao. Một thị trường lớn, một cuộc canh tranh lớn đòi hỏi các quốc gia thành viên phải thay đổi luật lệ và cung cách cho phù hợp, không có chọn lựa nào khác. Lời Chúa đề cập đến một cuộc gia nhập khác, gia nhập vào Ngài, gắn kết như cành gắn liền vào thân cây. Sự gia nhập này đòi hỏi mọi tín hữu triệt để thay đổi đời sống như bầu da cũ phải bị thay bỏ nhường chỗ cho bầu da mới, cuộc canh tân của Chúa Giê-su. Thay vì giữ luật vụ hình thức hay theo thói quen, nay Ki-tô hữu được mời gọi sống theo Thần Khí, với Lề Luật được ghi trong trái tim, biết làm những việc phải làm do đòi hỏi của tình yêu đối với Đức Ki-tô. Một tinh thần mới, lối sống mới theo Thần Khí mới có thể giúp Ki-tô hữu sống đúng tư cách Dân mới của Thiên Chúa.
Mời Bạn: Một số Ki-tô hữu có lối sống xa lạ với Tin Mừng khiến nhiều người không nhận biết Chúa. Lối sống của bạn có gây trở ngại cho ai tìm hiểu Chúa không? Lối sống ấy có diễn tả tình yêu của bạn với Chúa không?
Chia sẻ: Sinh hoạt trong nhóm của bạn có điều gì phải thay đổi trước hết cho phù hợp với đỏi hỏi của Tin Mừng?
Sống Lời Chúa: Xét mình, chọn một tội thường phạm và quyết tâm chừa bỏ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi con, dù sự biến đổi đó có làm con đau đớn, để con có được tinh thần mới phù hợp với Tin Mừng của Chúa.

Không có nhận xét nào: