Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

5 phút cho Chúa _ Đức Kitô, Đấng cứu độ mọi người


05/07/13 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Th. Antôn Maria Dacaria, linh mục
Mt 9,9-13
ĐỨC KITÔ, ĐẤNG CỨU ĐỘ MỌI NGƯỜI
“Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)
Suy niệm: Thông thường, các công ty tuyển dụng nhân viên thường đưa ra các tiêu chuẩn: có kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, ngoại hình ưa nhìn… với những hứa hẹn lương cao, ưu đãi hấp dẫn… Đức Giêsu khi tuyển chọn các môn đệ, Ngài cũng có những tiêu chuẩn của mình mà rõ nét nhất, có thể nói, là trường hợp Chúa chọn gọi Lêvi: Chúa gọi ông theo Ngài khi ông còn là một người thu thuế đang hành nghề ở trạm thuế vụ, một công việc bị coi là tội lỗi; Chúa còn viếng thăm và ăn uống tại nhà ông cùng với các đồng nghiệp thu thuế khác của ông. Tiêu chuẩn tuyển chọn của Chúa là tiêu chuẩn của lòng nhân, tiêu chuẩn của lòng thương xót: Chúa đến không phải để kêu gọi người công chính, mà là “để kêu gọi người tội lỗi.”
Mời Bạn: Chúng ta đây là những người thụ tạo, yếu hèn, tội lỗi… Nhưng Chúa vẫn mời gọi và chọn chúng ta, để chúng ta được gia nhập với cộng đoàn của những người được chọn. Lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn còn kéo dài mãi nơi chúng ta qua ơn tha thứ nơi Bí tích hoà giải. Vấn đề là bạn có nhận ra mình là người tội lỗi trước mặt Chúa và cần ơn tha thứ của Ngài hay không.
Chia sẻ: Bạn cảm nhận thế nào về lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa khi mỗi lần bạn đi xưng tội?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít phút xét mình để nhận ra những lỗi lầm xúc phạm đến Chúa và tha nhân và xin ơn hoà giải với Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời.

Không có nhận xét nào: