Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Lời Chúa tuần 7 phục sinh


LỜI CHÚA TUẦN 7 PHỤC SINH

Suy niệm Chầu Thánh Thể Lễ Thăng Thiên năm A
Nghe giảng  

Giáo huấn Phúc Âm Lễ Thăng Thiên năm B
Bài giảng cho thiếu nhi Lễ Thăng Thiên năm B
Nghe giảng

Suy niệm Chầu Thánh Thể Lễ Thăng Thiên năm C
Giáo huấn Phúc Âm Lễ Thăng Thiên năm C
Nghe giảng  
TÌM HIỂU LỜI CHÚA
Down load suy niệm Lời Chúa len troi _ c

Nghe giảng  

Nghe giảng 

Nghe giảng  

Nghe giảng  

Nghe giảng  

Nghe giảng 
TÌM HIỂU LỜI CHÚA 

 


 

Không có nhận xét nào: