Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Lời Chúa Lễ Hiện Xuống


LỜI CHÚA LỄ CTT HIỆN XUỐNG


Nghe giảng 

Giáo huấn Phúc Âm Lễ CTT hiện xuống

Không có nhận xét nào: