Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

5 phút cho Chúa _ Thầy biết con mến Thầy

25/05/12 thứ sáu tuần 7 ps
Th. Bêđa Khả Kính, lm
Ga 21,15-19
Thầy biết con mến thầy
“Ông Phêrô đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,15)
Suy niệm: Mấy tuần trước bên một bếp lửa, Phêrô đã sợ hãi chối Chúa ba lần; hôm nay cũng bên một bếp lửa hồng trên bờ biển, ông lại ba lần xác tín mạnh mẽ tình yêu dành cho Thầy. Cũng cạnh lò lửa, vậy mà lần đó Phêrô mềm như sợi bún, còn lần này lại vững như bàn thạch. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy vì trước đó là một Phêrô cậy sức mình và bây giờ là một Phêrô tựa nương vào Chúa. Lần trước Phêrô mạnh miệng nói rằng: “Dù cho tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã,” lần này ông không dám bạo miệng trả lời mến Thầy hơn các anh em khác. Lòng khiêm tốn cùng với tâm tình yêu mến của ông là nền tảng để Đấng Phục Sinh giao phó cho ông nhiệm vụ phục vụ cộng đoàn.
Mời Bạn: Hôm nay Đấng Phục Sinh cũng kiên nhẫn chờ bạn trả lời câu hỏi quan trọng nhất trong đời bạn: “X, Y… con có yêu mến Thầy không? Hãy thay tên Phêrô bằng chính tên của bạn. Mời bạn thành thật trả lời với Ngài. Bạn có tin rằng vận mệnh đời bạn an vui hay bất hạnh, hạnh phúc hay buồn khổ tùy thuộc nơi câu trả lời sinh tử này không?
Sống Lời Chúa: Tôi trả lời Chúa: “Lạy Thầy, Thầy biết con mến Thầy.” Tôi cũng sẽ diễn tả tình yêu mến ấy bằng một việc làm cụ thể (cầu nguyện, một hy sinh hãm mình, một việc bác ái, tham gia một hội đoàn…).
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giêsu, Thầy biết chúng con yêu mến Thầy. Thầy cũng biết lòng yêu mến của chúng con còn yếu kém lắm, vì nhiều lúc chúng con yêu mình nhiều hơn. Xin Thầy nâng đỡ lòng yêu mến của chúng con, để chúng con thật sự yêu mến Thầy với trọn con tim của mình. Amen.

Không có nhận xét nào: