Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Lời Chúa tuần 12 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
LỜI CHÚA CNTN 12A
Các bài suy niệm Lời Chúa cntn 12a
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 12a
Giáo huấn Phúc Âm cntn 12a
Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 12b
Nghe giảng

Giáo huấn Phúc Âm cntn 12c

Nghe giảng Đừng xét đoán
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)


Không có nhận xét nào: