Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

5 phút cho Chúa _ đừng đoán xét, hãy bao dung

20/06/11                         thỨ hai tuẦn 12 tn
                                                                  Mt 7,1-5
đỪng xét đoán, hãy bao dung
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” (Mt 7,1-2)
Suy niệm: Xét trên bình diện nhân loại chúng ta đã có nhiều lý do để không xét đoán người khác. Trước hết, không bao giờ chúng ta có thể biết toàn thể sự việc hay toàn thể một con người; thứ đến, cho dù người khác có những khuyết điểm, những họ vẫn là những người sống và có thể hoán cải và trở nên tốt. Và Lời Chúa dạy chúng ta lý do chủ yếu tại sao chúng ta không được xét đoán: bởi vì chúng ta xét đoán người khác thế nào thì Ngài cũng sẽ xét đoán chúng ta bằng một cách thức như vậy.
Mời Bạn: Chúng ta thường dễ dàng và vội vàng lên án anh em, thậm chí đồng lõa hay a dua theo người khác để xét đoán anh em. Bạn có biết câu ngạn ngữ: “Đừng xét đoán ai cho đến khi chính bạn đã ở trong hoàn cảnh của người ấy” không? Tin Mừng hôm nay còn gợi ý cho chúng ta đi xa hơn: Đừng xét đoán ai theo chuẩn mực giới hạn của loài người, nhưng Chúa mong muốn con người là hình ảnh của Thiên Chúa cũng phải xét đoán bằng tấm lòng  rộng lượng như Thiên Chúa.
Chia sẻ: Tôi có lên tiếng bênh vực cho anh em, đặc biệt với những người vắng mặt, kể cả khi họ không hợp với tôi về tính nết hay quan niệm sống... không?
Sống Lời Chúa: Thiên Chúa muốn môn đệ của Ngài biết rằng phê phán rộng lượng là một bổn phận thiêng liêng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chú tâm đến những khuyết điểm và lầm lỗi của mình để sửa chữa và thay đổi. Còn những lầm lỗi của anh em con, xin Chúa thương giúp họ sửa đổi. Amen.

Không có nhận xét nào: