Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Lời Chúa cntn 12b _ vũ trụ là một cuốn sách về Thiên Chúa

Vũ trụ là một cuốn sách  
nói với chúng ta về Thiên Chúa
Trước sự an hòa của trật tự thiên nhiên vũ trụ, người tín hữu nhận ra có một bàn tay khôn ngoan sắp xếp điều khiển.  
+Gm Giuse Vũ Văn Thiên
Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công b mt thông đip vi ta đ “Chúa đáng chúc tng - Laudato sii.” Ni dung ca thông đip này là li mi gi mi người nhn ra v đp ca vũ tr và cùng nhau chung tay bo v.
Trước đó, ngày 14-6, vị Ch chăn ca Giáo Hi đã nói trong bài hun t nhân dp đc kinh Truyn tin ti qung trường Thánh Phêrô: “Thông đip mà tôi sp công b ng li vi hết thy mi người. Chúng ta hãy cu nguyn đ mi người cùng đón nhn thông đip này và ý thc trách nhiệm đi vi ngôi nhà chung mà Thiên Chúa trao phó cho hết thy” (Zenit 14-6-2015).
Chúa đáng chúc tụng” là đip khúc ca “bài ca to vt” rt ni tiếng do chính Thánh Phanxicô khó khăn biên son. V Thánh ca người nghèo đã ngây ngt trước v đp ca thiên nhiên hoàn vũ, và nhn ra, ngay c nhng cây c, chim muông, hoa lá… đu có ngôn ng riêng đ ta tng Chúa. Nhng to vt y đu do Thiên Chúa dng nên, và như vậy, chúng là nhng anh ch em vi con người.
Tác giả sách ông Gióp (Bài đc I) đã ghi lại li Chúa nói vi ông Gióp v v đp ca thiên nhiên và s tun hoàn ca vũ tr do chính Chúa thc hin. Ông Gióp là người gp nhiu bt hnh. Đang là người giàu có phong lưu, bỗng chc mt hết con cái, ca ci, bn bè. Ông đang tìm mt li gii đáp cho đau khổ chng cht ông phi chu. Nhng bn bè đến thăm ch đưa ra những lý lun phàm tc, không làm ông tha mãn. Chính lúc đó, Chúa hin ra vi ông đ đem cho ông ngun an i. Ngài t cho ông biết, Ngài là Đấng quyn năng, đến đi dương hùng mạnh cũng phải vâng li, vì chính Ngài vch ranh gii cho chúng.
Đức Giêsu đã tiếp ni mc khi ca Cu ước đ chng t quyn năng thiên linh ca Thiên Chúa nơi Người. Trong truyn thng Do Thái c xưa, biển khơi được din t như một loài quái vt hoc qu dữ. Biển cũng tượng trưng cho quyền lc ca s chết. Đối din vi cơn bão tổ trên bin h, các môn đ tưởng mình như đã đến ngày tn s. Các ông kêu la hong lon và kêu Chúa cu cu. Gia cơn khốn khó ca h, Chúa Giêsu đã t rõ quyn năng ca Người đi vi biển khơi. Với kiu nói: “Người ngăm đe gió và truyn cho bin: ‘Im đi! Câm đi!’, Thánh Mác-cô mun din t bin khơi giống như một đi phương hùng mạnh đang tn công các môn đ. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến thế gian đ tr dit quyn năng ca s chết. Người thiết lp trt t mi trong ân sng và bình an.
Phép lạ dp yên sóng gió là dp đ các môn đ nhn ra quyn năng ca Thày mình. H hi nhau: “Người này là ai, mà c đến gió và bin cũng tuân lnh?” Chúng ta ngc nhiên trước câu hi này. Thế ra, từ khi theo Chúa Giêsu cho đến tn bây gi, các ông vn chưa hiểu rõ Thày mình là ai. Ch đến khi chng kiến phép l ngon mc, các ông mi ng ngàng và thy rng Thày mình không phi là mt người trn gian.
Trước s an hòa ca trt t thiên nhiên vũ tr, người tín hu nhn ra có mt bàn tay khôn ngoan sp xếp điu khin. “Bàn tay” y chính là Thiên Chúa, Đấng quyn năng vô song. Ngài dng nên mi s cho con người hưởng dùng. Công trình sáng to là tác phm ca tình thương Thiên Chúa.Vũ tr là mt cun sách nói vi chúng ta v Thiên Chúa.
Môi trường thiên nhiên đang b con người vô tâm tàn phá nghiêm trng. Cùng vi môi trường thiên nhiên, môi trường đo đc cũng băng hoi do b lây nhim li sng phi đo đc. Nhiều người vin c “cuc sng hin đi” đ coi thường nhng chun mc đo đc truyn thng. H mun gt b Thiên Chúa ra khi cuc sng, vì h t cho mình có th t quyết đnh được tương lai. Lịch s đã chng minh, mt xã hi vng bóng Thượng đế s rơi vào nguy cơ bị hy dit.
Thông điệp “Chúa đáng chúc tng” là mi gi mi người cùng xét mình trước mt Chúa v trách nhim đi vi cng đng xung quanh trong cách ng x ca cá nhân cũng như tập th.
Cuộc đi này cũng được sánh ví như đại dương bao la mà mỗi người chúng ta đang c gng chèo chng đ vượt qua. Trong cuc “vượt bin” này, có biết bao sóng gió th thách vây bc chúng ta. Có nhng lúc chúng ta cm thy như Chúa vắng bóng trong cuc đi, ging như các môn đệ kêu van vi Chúa: “Thày ơi, chúng ta chết mt, Thy chng lo gì sao?” Khi kêu lên nhng li đó, các ông nghĩ rng Chúa đang ng và b rơi các ông. Tuy vậy, vào lúc các ông đang gp gian nguy, Chúa đã can thip. Bin tr li an bình, và nim vui cũng tr lai vi mi người.
Hãy chúc tụng Chúa là Đấng đã to dng nên vũ tr và thiên nhiên xinh đp, đông thi cng tác vi Chúa đ tình nhân ái được nhân lên xung quanh chúng ta. Nh đó, chúng ta nhn ra s hin din đy yêu thương của Chúa trong cuc đi.

Không có nhận xét nào: