Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

5 phút cho Chúa _ nói và làm

25/06/15 THỨ NĂM TUẦN 12 TN
Mt 7,21-29
NÓI VÀ LÀM
“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.” (Mt 7,24-25)
Mỗi ngày đọc, suy niệm Lời Chúa, và quyết tâm một việc cụ thể.
Suy niệm: “Ơn cứu độ không được ban cho người nói về niềm tin mà là cho những ai sống niềm tin đó” (Th. Ghê-gô-ri-ô Na-di-en). Đó là một cách khác để xác quyết Lời Chúa hôm nay: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (c. 21). Con đường và phương tiện dẫn đến hạnh phúc Nước Trời đã sắp sẵn. Muốn mục đích, thì cũng muốn phương tiện; không bắt đầu đi, không bao giờ đến.
Mời Bạn: “Có đạo” mà không sống đạo thì cũng mong manh như “nhà xây trên cát.” Nhiều người vẫn đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn, làm một số việc từ thiện và tưởng như thế là đủ để kiếm một tấm vé vào Nước Trời. Nếu chúng ta làm những việc đó mà không phải để “thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời” thì ắt là có ngày sẽ phải nghe Chúa nói: “Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta” (c. 23).
Chia sẻ: Chân phước Giáo hoàng Phao-lô VI nói: con người thời nay cần “chứng nhân” hơn là “thầy dạy”; và nếu có tin vào “thầy dạy”, là vì “thầy dạy” đó cũng là “chứng nhân.” Lời loan báo Tin Mừng của bạn có tương hợp với cuộc sống chứng nhân của bạn không?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày đọc và suy niệm Lời Chúa và quyết tâm một việc cụ thể để thực thi Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết xây nhà trên đá là biết đem Lời Chúa ra thực hành.

Không có nhận xét nào: