Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

5 phút cho Chúa _ đánh trống bỏ dùi

23/06/11                       thỨ năm tuẦn 12 tn
                                                              Mt 7,21-29
đánh trỐng bỎ dùi
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)
Suy niệm: Có một cách hiểu thành ngữ  “đánh trống bỏ dùi”, theo đó “dùi” là những tiếng trống lẻ theo sau hồi trống dài. Gọi là “lẻ” nhưng những “dùi” này rất quan trọng vì nó giúp phân biệt các mệnh lệnh khác nhau. Như “ba hồi chín dùi” là họp toàn dân, trong khi “ba hồi ba dùi” nghĩa là có cha về dâng thánh lễ. Vậy “đánh trống bỏ dùi” là chỉ đánh những trống hồi, còn bỏ những tiếng trống lẻ theo sau. Nó ám chỉ cung cách làm việc thiếu chu đáo, thiếu tinh thần trách nhiệm, không làm đến nơi đến chốn, nửa làm nửa không. Theo cách hiểu này, cũng là “đánh trống bỏ dùi” nếu nói tin Chúa mà không sống đức tin trong đời thường. Chúa Giê-su cho biết đức tin ấy không thể đem lại ơn cứu rỗi: “Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu.”
Mời Bạn: Tin trong lời mà không tin trong đời, người ta mắc phải căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” với các triệu chứng: nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, làm nửa vời, bỏ dở dang. Khi Chia Sẻ Lời Chúa, ta mắc bệnh này khi chỉ đề ra những lý giải thật hay mà không hoán cải đời sống, không thực thi Lời Chúa.  Nó biến việc chia sẻ Lời Chúa thành giờ lý thuyết suông, biện bác bằng những “ngôn từ” vô bổ.
Chia sẻ: Trong đời bạn, nhiều lần bạn đã sống Lời Chúa. Xin chia sẻ cho nhau một lần bạn thấy ý nghĩa nhất.
Sống Lời Chúa: Tôi làm một việc hi sinh (tránh một dịp tội, bớt một ly rượu, một điếu thuốc, nhịn một lời nói chua cay...) để sống Lời Chúa hôm nay.
Cầu nguyện: Hát : “Gặp gỡ Đức Kitô”.

Không có nhận xét nào: