Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

5 phút cho Chúa _ khẩn nài với Chúa

25/06/11                        thỨ BẢy tuẦn 12 TN
                                                                Mt 8,5-17
KhẨn nài vỚi Chúa
“Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”
Chúa Giêsu nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.”
(Mt 8,6-7)
Suy niệm: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chọn ngày 24/5, lễ Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu, làm ngày cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc, một Giáo Hội đang bị lôi kéo vào cơn cám dỗ tự trị, muốn tách lìa khỏi sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha và có nguy cơ đánh mất tính duy nhất trong Thân Thể Chúa là Giáo Hội. Những áp lực hiện nay, không chỉ từ phía những người có quyền lực, mà còn từ những tín hữu tham lam quyền bính, đang thách thức lòng trung thành của các tín hữu trong Hội Thánh tại Trung Quốc và đang làm cho Hội Thánh toàn cầu lên cơn “đau đớn.” Trước tình cảnh này, không phải là lúc Ki-tô hữu kể tội người này hay người khác, nhưng cần hơn hết, như Đức Thánh Cha kêu gọi, các tín hữu cùng cầu nguyện cho cơn “đau đớn” của Hội Thánh tại Trung Quốc được qua khỏi, và cho những ai đang manh tâm gây đau nhức cho Nhiệm Thể của Chúa Ki-tô được can đảm từ bỏ những mưu tính đen tối ấy. Chính Chúa sẽ đến chữa lành mọi sự.
Mời Bạn: Tình cảnh của Giáo Hội tại Trung Quốc có làm lòng bạn đau xót không? Vậy, bạn hãy cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc nhé!
Chia sẻ: Tại sao sự hiệp nhất cần thiết cho đời sống và sứ mạng của Hội Thánh?
Sống Lời Chúa: Nài xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trị trong lòng mỗi tín hữu tại Trung Quốc, để họ trung thành với Chúa và Hội Thánh.
Cầu nguyện: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin ban cho những tín hữu tại Trung Quốc và khắp nơi, luôn yêu mến Chúa và gắn bó với Hội Thánh Chúa.

Không có nhận xét nào: