Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

5 phút cho Chúa _ khuôn vàng thước ngọc


22/06/10 THỨ BA TUẦN 12 TN
Th. Paulinus ở Nola                                             Mt 7,6.12-14
KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
“Những gì anh em muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy.” (Mt 7,12)
Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta vượt lên trên tầm mức ‘thế gian lẽ thường”: tha thứ thì vô điều kiện và không giới hạn, yêu thì yêu cả kẻ thù.
Suy niệm: Có những giáo huấn đã trở thành khuôn vàng thước ngọc mà các bậc thầy từ đông chí tây đều đồng ý với nhau. Đức Khổng tử (551-479 tr CN) dạy các đồ đệ mình rằng: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”; tương tự sách Tôbia (khoảng tk II tr CN) hầu như “dịch” lại nguyên văn câu nói đó: “Điều gì con không thích, thì cũng đừng làm cho ai” (Tb 4,15). Chúa Giêsu không chỉ lặp lại mà còn đẩy giáo huấn đó lên một tầm mức tích cực: “Những gì anh em muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy.” Mọi người không chỉ nên thánh vì Thiên Chúa là Đấng Thánh (Lv 11,44) mà phải “nên thánh như Cha anh em trên trời là Đấng Thánh” (Mt 5,48). Đó cũng là cách Ngài đã sống và mong muốn các nơi môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Mời Bạn: Nếu chỉ dừng lại ở mức độ “có qua có lại mới toại lòng nhau” thì chúng ta cũng sống như bao người khác. Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta vượt lên trên tầm mức ‘thế gian lẽ thường”: tha thứ thì tha thứ vô điều kiện và không giới hạn, yêu thì yêu cả kẻ thù, và yêu đến mức hy sinh chính mạng sống mình. Bạn chỉ là kitô hữu khi sống theo cung cách kitô như thế.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm “yêu theo cung cách kitô là yêu người như Chúa yêu ta.” Mỗi ngày kiểm điểm xem mình đã thực hiện được điều đó đến mức nào.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, để trở nên những chứng tá sống động của Chúa xin cho chúng con biết bỏ mình, đi bước trước đến với tha nhân. Đó cũng là chúng con qua cửa hẹp để đến với Chúa.

Không có nhận xét nào: