Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

5 phút cho Chúa _ Thầy là Đấng Kitô


23/06/13 CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – C
LC 9,18-24
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ
Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (Lc 9,20)
Suy niệm: Trả lời câu hỏi “Chúa Giêsu là ai?” thật không dễ đối với người Do Thái. Với họ, Ngài là Gioan Tẩy Giả sống lại, là Êlia, hay là một ngôn sứ nào đó được Thiên Chúa sai đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ ngoại bang, giúp trở lại thời hoàng kim của vương quốc Israel. Nói chung, với họ, Đức Giêsu có thể là một người đặc biệt cho một sứ mạng đặc biệt đối với dân Do Thái. Họ không thể tưởng tượng một Đấng Kitô của Thiên Chúa đang ở với họ. Đấng đó sẽ bị bắt, bị giết vì tội lỗi loài người; nhưng sau ba ngày sẽ sống lại để phục hồi sự sống của con người. Ngài là một Đấng Kitô mà họ không hề mong đợi.
Mời Bạn: Lời khẳng định của Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” phải là câu trả lời trực tiếp của mỗi chúng ta đối với Chúa Giêsu. Nhưng lời này chỉ mới trả lời được một nửa vấn đề vừa nêu, nếu không được bổ túc thêm ý nghĩa từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chính Ngài đã khẳng định thêm về cái chết và sự phục sinh của mình cho câu trả lời này.
Sống Lời Chúa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”, một Đấng Kitô đã chịu đóng đinh và phục sinh. Đây phải là lời đầu tiên của chúng ta trong ngày sống hôm nay, khi bắt đầu công việc, khi đối diện với những khó khăn, khi gặp những trái ý.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống, xin giúp con sống tín thác vào Chúa trong mọi việc chúng con làm, để chúng con đạt được ơn cứu độ Chúa hứa ban cho những ai tuyên xưng niềm tin vào Ngài.

Không có nhận xét nào: