Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

5 phút cho Chúa _ muốn cho mình, làm cho người

21/06/11                           thỨ ba tuẦn 12 tn
Th. Luy Gondaga, tu sĩ                     Mt 7,6.12-14
muỐn cho mình, làm cho ngưỜi
“Vậy tất cả những gì các con muốn…” (Mt 7,12)
Suy niệm: Rất nhiều người thích lấy câu “Muốn là được!” của Napoléon để làm châm ngôn, nhưng lại quên rằng chính tác giả của nó đã không thực hiện được câu nói này. Mới ở đời thường, hoặc trên bình diện chính trị mà thôi, mà đã khó, huống chi trên phương diện tâm linh, tu đức, luân lý, trở lực còn lớn lao hơn nhiều. “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Thánh Phaolô không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng phải đối diện với kinh nghiệm này. Ai trong chúng ta dám nói rằng mình thoát khỏi quy luật ấy? Vì thế, các bậc thánh hiền, các thầy tu đức vẫn hằng tìm kiếm phương dược giúp chúng ta. Đức Khổng Tử khuyên: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (“điều gì mình không muốn, đừng làm cho người khác”). Còn Chúa Giêsu, Ngài dạy cách tích cực hơn: “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!” (“Kỷ sở dục dã, thi chi ư nhân”). Và Ngài kết luận: “Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.”
Mời Bạn: Bạn liên hệ Lời Chúa hôm nay với kinh Mười điều răn, nhất là lời tóm kết ở cuối kinh, như thế nào?
Chia sẻ: Khi suy niệm việc thánh Phaolô tìm sức mạnh của mình nơi chính Chúa, bạn học được điều gì?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít phút xét mình: Là người Kitô hữu, bạn thực sự cần điều gì hơn cả, và làm sao thi hành điều ấy cho người khác?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho con biết ước muốn điều lành, và cũng xin ban sức mạnh cho con để thi hành điều lành ấy cho anh em con. Amen.

Không có nhận xét nào: