Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

5 phút cho Chúa _ quả báo


21/06/10 THỨ HAI TUẦN 12 TN
Th. Luy Gondaga, tu sĩ _ Mt 7,1-5

QUẢ BÁO

“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” (Mt 7,1-2)
Suy niệm: Khi thấy một tai nạn hay một điều không may giáng xuống trên ai đó, người ta dễ nói theo quan niệm thông thường rằng đó là do “quả báo”, “trời phạt”, “gieo gió thì gặt bão,” v.v… Mà nếu “nó” không làm gì “ác” thì ắt là tông chi họ hàng nhà “nó” đã làm nên giờ đây “quít làm cam chịu”, thế thôi!
Thật là “lô-gích” nhưng cũng thật là thiếu bác ái, thiếu thông cảm với người anh em trong cơn hoạn nạn. Chúa Giê-su không khuyến khích kiểu suy nghĩ như thế. Ngài dạy đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, sống bao dung để được Thiên Chúa khoan dung. Mỗi người hãy sửa đổi chính mình để ngày càng nên hoàn thiện trước mắt Thiên Chúa và mọi người.
Mời Bạn: Cách nói “quả báo” là một hình thức xét đoán, một kiểu trả thù trong tâm trí đối với những kẻ mình không ưa. Cách xét đoán theo kiểu ki-tô hữu là luôn biết thông cảm và giúp đỡ người ta trong cơn hoạn nạn, vì: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em”.
Chia sẻ: Bạn nghĩ gì khi thấy một người phóng xe máy như điên trên đường phố? Cầu cho “nó” bị tai nạn cho đáng đời hay ước chi cảnh sát tóm được “nó”? Hay bạn xin Chúa gìn giữ “nó” và mọi người khỏi tai nạn hoặc xin Chúa thức tỉnh nó để “nó” chạy xe “đàng hoàng” hơn?
Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời Chúa Giê-su: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết sống bao dung và bác ái với mọi người để con đáng được hưởng lòng Chúa thương xót trong ngày sau hết.

Không có nhận xét nào: