Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Lời Chúa tuần 1 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 1a

Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 1b
Giáo huấn Phúc Âm cntn 1b
Nghe giảng

Giáo huấn Phúc Âm cntn 1c
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 1c
Down load suy niệm Lời Chúa tn_01c / tn_01_c / tn_01_siliciano

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

Không có nhận xét nào: