Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

5 phút cho Chúa _ tìm thầy chạy thuốc

15/01/11                                 thứ bảy tuần 1 tn
                                                                 Mc 2,13-17
tìm thầy chạy thuốc
“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi  người tội lỗi.” (Mc 2,17)
Suy niệm: Y học càng tiến bộ, càng thêm khả năng trị liệu thì số con bệnh và căn bệnh mới càng gia tăng. Cũng thế đối với những bệnh tật phần hồn mà tác nhân gây bệnh là những virút tội lỗi đang phá hoại các tâm hồn, các cơ cấu gia đình và xã hội càng ngày càng tinh vi hơn. Đức Giêsu Kitô là Vị Thầy Thuốc Thiên Chúa sai đến cho con người và con bệnh ở đây là con người tội lỗi chúng ta. Bằng sự hiện diện gần gũi, cảm thông đầy tình yêu thương, toàn thể con người Đức Giêsu phát xuất năng lực chữa lành tất cả những ai đến với Ngài với niềm tin tưởng cậy trông.
Mời Bạn: Người mắc bệnh cần sớm phát hiện để trị liệu kịp thời, nếu không, căn bệnh trở nặng thành mãn tính, di căn; lúc đó thì… bác sĩ cũng bó tay, vô phương chạy chữa. Tôi có khiêm tốn nhận mình là kẻ có tội yếu đau cần cứu chữa hay tôi coi mình là “người khỏe mạnh không cần thầy thuốc”?
Chia sẻ: Trong gia đình, trong nhóm chúng tôi có thói xấu nào đang tác hại? Cần tỉnh thức để nhận ra chúng và giúp nhau chữa trị.
Sống Lời Chúa: Tôi có nết xấu nào là nết xấu chính? Có thứ tội nào tôi quen phạm? Tôi năng xét mình về những điểm yếu này. Tôi sẽ năng đến với bí tích Hòa Giải để nhận ơn tha thứ và quyết tâm từ bỏ tội lỗi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến con theo lòng nhân hậu Chúa. Xin đừng nhớ đến tội con, nhưng xin nhớ đến đến chính Thập giá Chúa và những cực hình Chúa chịu vì con. Xin làm cho con ngay từ bây giờ biết nhớ đến Chúa.

Không có nhận xét nào: