Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ vị Thầy cứu chữa nhân loại


19/01/13 THỨ BẢY TUẦN 1 TN
Mc 2,13-17
VỊ THẦY CỨU CHỮA NHÂN LOẠI
“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Mc 2,17)
Suy niệm: đã đạt nhiu tiến b đáng kể, nhưng y khoa vẫn phi bó tay trước mt s căn bệnh như ung thư, AIDS... Con người luôn mong có nhng v thy thuc có th cha bá bnh cho nhân loại, căn bệnh th lý cũng như tâm hồn. Đọc các sách Tin Mng, ta nhn ra trong ba năm thi hành sứ v, Chúa Giêsu đã cứu cha tn căn mọi bnh tt, c th xác ln tâm hn. 
Lêvi đã may mắn gp được v thy thuc trong mơ ấy. Ngh thu thuế khiến đôi tay Lêvi bị bn, tâm trí đen tối, trái tim chai đá. Vì nghề thu thuế, ông không được tham d nghi thc tôn giáo, b mi người thù ghét. Tt c ch vì tin! Chúa thy Lêvi, thy c con người ni tâm đang dằng co ca ông. Chúa gi Lêvi, ông đáp lại, đứng dậy đi theo Người. Lêvi đã mời Chúa vào nhà cuc đời ông, để Chúa cu cha tâm hn mình.
Mời Bạn: Nhân loi đang bế tc vì bnh tt, nghèo đói, bất công. Bn thao thc gì để cu đời cu người? Tuy nhiên, bn cũng ý thc rng dù n lc đến đâu, nhưng “lực bt tòng tâm,” mình bn và nhóm ca bn không làm gì được! Bn cn xác tín vào quyn năng Chúa, còn mình chỉ là dng c, là “cây bút chì” trong tay ha sĩ là Thiên Chúa như kiểu nói ca M Têrêxa Calcutta. Trước tiên để Ngài cu cha tâm hn bn, ri cùng vi Ngài, bn góp mt tay làm du bt đi những đau khổ ca người anh em.
Sống Lời Chúa: Lp li li nguyn tt: “Ly Chúa Giêsu, con mi Chúa vào nhà con.”
Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, Chúa đến để cu cha nhng gì đã hư mất. Chúa biết rng con cn Chúa, vì chỉ có Chúa mi là v Cu Tinh tht s đem lại hnh phúc trn vn cho con. Amen.

Lời Chúa Tuần 1 Thường Niên

Không có nhận xét nào: