Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

5 phút cho Chúa _ làm hài lòng Cha

09/01/12          thứ hai tuần 1 tn
Chúa Giêsu chỊu phép RỬA      Mc 1,7-11
làm hài lòng Cha
“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc 1,11)
Suy niệm: Những bậc làm cha mẹ hài lòng khi kỳ vọng mà họ đặt nơi con cái được chúng thể hiện. Tương tự đối với Thiên Chúa, dù vạn vật luôn tuân theo ý định của Ngài nhưng chính Đức Giêsu mới thực sự làm Ngài hài lòng vì đây đích thực là Người Con yêu dấu làm cho ý Chúa Cha được thể hiện. Và ý của Cha là muốn mọi người được cứu độ (x. 1Tm 2,4). Khi Chúa Giêsu bước xuống sông Giođan chịu phép rửa Ngài làm cho “ý Cha được thể hiện” cách công khai trước mặt toàn dân. Nhưng đó mới là khởi đầu của sứ mạng cứu độ, còn việc hoàn tất sứ mạng đó thì phải đợi đến đồi Canvê; và Chúa Giêsu luôn trăn trở để hoàn tất ‘phép rửa’ này: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12,50). Chẳng những Ngài muốn thổ lộ niềm vui của “Cha hài lòng về Con” cho cả nhân loại mà còn muốn mọi người được thông dự vào niềm vui ấy khi Ngài kêu gọi chúng ta “hãy vâng nghe lời Người.”
Mời Bạn: Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa. Thế nhưng lắm khi chúng ta bận tâm đến việc làm hài lòng người ta, làm thoả mãn chính mình hơn là làm hài lòng Chúa. Chúng ta hãy đi theo bước chân của anh cả Giêsu để thực hiện ý muốn của Chúa Cha đó là hy sinh bản thân mình để thông hiệp với Giêsu, chúng ta góp phần cứu độ anh chị em mình.
Sống Lời Chúa: Hy sinh quên mình để phục vụ tha nhân như chính Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng con sự nông nổi và xin kiên nhẫn đợi chờ, để chúng con quyết từ nay chỉ biết sống và làm mọi việc cốt cho Cha hài lòng mà thôi. Amen. 


Không có nhận xét nào: