Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

5 phút cho Chúa _ sám hối và tin vào Tin Mừng

10/01/11                                 thứ hai tuần 1 tn
                                                                 Mc 1,14-20
sám hối và tin vào tin mừng
“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15)
Suy niệm: Sám hối vốn là đòi hỏi của thiết yếu Tin Mừng. Cần thiết như vậy, nên cả cuộc đời rao giảng của Gioan Tẩy giả đều xoay quanh hai từ “sám hối.” Thiết yếu như vậy nên lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu cũng là: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Sám hối đòi hỏi một tấm lòng thành thật để nhìn lại chính mình, đồng thời lòng dũng cảm và quả quyết quay đầu để trở lại. Lòng thành sám hối phải thể hiện bằng việc làm cụ thể, và điểm đến của lòng sám hối là “tin vào Tin Mừng.”
Mời Bạn: Cảm nghiệm thân phận tội lỗi, Charles Péguy cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài đã nhào nặn con người từ bùn đất, xin đừng ngạc nhiên khi thấy con người dính bụi đời, vương mùi tục lụy.” Nhờ vào Lời Chúa hướng dẫn, chúng ta nhận ra được tội lỗi của mình, và nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng ta nỗ lực sửa đổi đời sống nên công chính, thánh thiện hơn. Hãy chăm chú nhìn vào ngọn đèn là Đức Kitô để chiến đấu và chiến thắng với chiếc áo tinh tuyền của ngày rửa tội. Phương thuốc giúp đạt được điều đó chính là Bí tích Hoà giải, kho tàng chứa đựng ơn tha thứ, không có giới hạn: mọi tội lỗi đều được tha nếu chúng ta thực lòng ăn năn, sám hối.
Chia sẻ: Kinh nghiệm một lần lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải sau khi thực lòng sám hối, thực tâm chừa cải và quyết chí quay trở về với Chúa.
Sống Lời Chúa: Những dịp sám hối cộng đồng đông người, Bí tích Hoà giải có khi được cử hành cách ngắn gọn, lòng sám hối có khi chưa đủ “thấm”. Mời bạn tìm dịp ít người để xưng tội nhờ đó có thể sám hối cách sâu xa hơn.
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.

Lời Chúa Tuần 1 Thường Niên

Không có nhận xét nào: