Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ lời nói đi đôi với cuộc sống


15/01/13 THỨ BA TUẦN 1 TN
Mc 1,21-28
LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI CUỘC SỐNG
Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Capharnaum. Ngay ngày Sabat, Nguòi vào Hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,21-22)
Suy niệm: Ngày Sabat Chúa Giêsu vào hội đường ging dy... đuổi tr ma qu… cha lành bnh nhân. Ngài đã làm tất c các công vic y trước mt và cùng vi 4 môn đệ tiên khi Ngài mi chn gi, không cn ch đợi cho đến khi chn đủ s 12! Thiên h sng st v li ging dy ca Người, vì Người ging dy như một Đấng có quyn ch không như các kinh sư: Các ông này có giảng dy thì cũng ch nhc li các công thc đã học thuc lòng, nhưng Đức Giêsu, khi ging dy là Người nói nhng điều t ni tâm Người đã sống, cho nên có mt uy thế hp dẫn khác và nht là có hiu lc đối vi các thính gi ca Người.
Bạn nghĩ sao? Chúa Giêsu vào hi đường ngày Sabat, chng khác chi chúng ta đi lễ Chúa Nht, Chúa cũng theo L Lut như mọi người. Có khi nào bn cm thy gi L Lut Giáo Hi như đi lễ, đi xưng tội… là nng n không nh ?… Vy mà chính Chúa Giêsu đã không nề hà vic sng theo L Lut!
Rồi Chúa Giêsu ging dy, gây ngc nhiên cho người nghe, còn chúng ta, khi phi nhc nh con cái, em út, bn bè v Chúa hay v Đức Kitô, chúng ta dy d nhc nhở cách nào nhỉ? Bn ging ai? Ging các kinh sư: lo dạy như kẻ làm thy, k c, nhc các công thc hc thuc lòng rng tuếch? Hay bn ging Chúa Giêsu, như một “đầy t–chng nhân” ca Li Chúa? Khác lm bn !
Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin cho li nói ca con luôn đi đôi với cuc sng ca con, để con có th nên chưng nhân đích thực ca Chúa!

Lời Chúa Tuần 1 Thường Niên

Không có nhận xét nào: