Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ nội dung chính của Tin Mừng


14/01/13 THỨ HAI TUẦN 1 TN
Mc 1,14-20
NỘI DUNG CHÍNH CỦA TIN MỪNG
“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15)
Suy niệm: Năm 47 trước CN, sau khi chinh phục được thành Pontô vùng Tiu Á, Giuliô Xêda, hoàng đế Rôma sau này, đã mô tả cuc chiến thng thn tc ca mình trong vn vn có my t: “Veni, vidi, vici” (nghĩa là: ‘Tôi đã đến, tôi đã thấy, tôi đã thắng’). Nhng nhà hùng bin tài ba đều biết tóm tt s điệp ca mình bng nhng li ngn gn, rõ ràng, nhưng thật hàm súc, dt khoát. 
Chúa Giê-su cũng tóm tt ni dung ca s điệp Ngài rao ging bng nhng li tht đanh thép và súc tích: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mng.” Như vậy điều ct yếu để vào Nước Tri không phi là li ging thuyết hùng hn hay nhng phép l vĩ đại mà là sám hi và tin vào li rao ging ca Đức Giê-su.
Mời Bạn: Có nhng th “râu ria” nào thường làm bn quên mt ni dung chính ca Li Chúa? Phi chăng là việc quá bn tâm đến nhng nghi thc bên ngoài: sau nhng k đại l bn cm thy tho mãn vì đã tổ chc l hoành tráng nhng nghi thc trang trng? Hay bn yên tâm vì mình vn đi lễ, rước l thường xuyên, vn làm phúc b thí, đóng góp vào việc chung? Tt c nhng điều đó đều cn nhưng chưa đủ, còn phi có lòng sám hi và lòng tin na!
Chia sẻ: Khi loan báo Tin Mng cho anh em, bn có nh “cht” vào ni dung chính này không?
Sống Lời Chúa: Trước khi làm các vic đạo đức bn hãy dn mình bng cách sám hi ti li ca mình và giục lòng tin vào Chúa.
Cầu nguyện: Ly Chúa, Chúa mun con đến vi Chúa vi c tm lòng hơn là của l. Xin giúp con biết sám hi tht lòng và tăng thêm lòng tin cho con.

Lời Chúa Tuần 1 Thường Niên

Không có nhận xét nào: