Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ thương xót như Thầy mình


17/01/13 THỨ NĂM TUẦN 1 TN
Th. Antôn, viện phụ
Mc 1,40-45
THƯƠNG XÓT NHƯ THẦY MÌNH
Đức Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng đến anh và bảo: “Ta muốn, anh sạch đi.” (Mc 1,41)
Suy niệm: “Tôi luôn nhn ra rng lòng nhân t sinh hoa trái phong phú hơn là sự công bng tuyt đối” (Tng thng M A. Lincoln). L ra người phong cùi này phải đứng cách Đức Giêsu hai mét như luật định. L ra Ngài không được phép  đụng vào anh như lề lut ch rõ. Thế nhưng, đối vi Đức Giêsu, trong cuc sng ch có lut duy nht là lut yêu thương, cần và phi bày t lòng thương xót với người thân cn. Bàn tay thanh sch ca Ngài đụng đến anh, mt k không được đụng đến. Điều k diu đã xảy ra: chng phong biến mt, anh được thanh sch.
Nét độc đáo của Kitô giáo là đụng đến người không ai mun đụng đến, yêu người không ai mun yêu, và tha th cho k không ai mun tha th, vì Chúa ca mình đã làm như vậy.
Mời Bạn: “Không ai hư mất trong mt Thiên Chúa, ngay c khi xã hi đã kết án người y” (Hng y J. Lustiger). Bn hãy nhìn ngm lòng thương xót của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, ri thc hin lòng thương xót ấy vi nhng người đau khổ chung quanh bn: đau khổ th xác, đau khổ tinh thn. Bn cũng không loi tr ai ra khi thế gii bn, vì không ai b hư mất trong cái nhìn ca Chúa.
Sống Lời Chúa: Lâu nay tôi thường đối x khc nghit, không khoan dung với ai? Hôm nay tôi s thay đổi cách ng x, bày t lòng trc n, nhân t vi nhng người anh em y.
Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, chúng con nhìn ngm mu gương yêu thương của Chúa qua vic bày t lòng thương xót với nhng người bt hnh. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn cư xử vi nhau trong lòng nhân ái. Amen.

Lời Chúa Tuần 1 Thường Niên

Không có nhận xét nào: