Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ cấp độ thanh tẩy


13/01/13 CHÚA NHẬT TUẦN 1 TN – C
Chúa Giêsu chịu phép rửa
Lc 3,15-16.21-22
CẤP ĐỘ THANH TẨY
“Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3,16)
Suy niệm: Mun sng kho, con người cn phi sch s v sinh. Con người luôn có nhu cu thanh ty mình khi nhng dơ bẩn do môi trường bên ngoài cũng như do sự đào thải tế bào ca cơ thể bên trong. V mt luân lý, con người cũng cn phi thanh ty mình khi nhng vết bn tinh thn. 
Gioan Ty Gi đã đến đánh thức nhu cu thanh ty lương tâm nơi nhiều người bng cách ăn năn hối ci nhng việc làm xu xa ti li ca mình và dc quyết là điều thin. Nhưng việc thanh ty ca Gioan chưa phải là trit để vì ti li vn chưa được xoá b. Gioan làm chng rng con người cn phi được thanh ty mt cp độ sâu xa hơn, do Đấng được Thánh Thn ng xuống, Đấng y “s ra anh em trong Thánh Thn và la.”
Mời Bạn: Bn có cm thy nhu cn cn phi thanh ty chính tâm hn ca bn bng cách không ngng hoán ci để kết hip vi Ngôi Li Nhp Th, là Đấng Chu đóng đinh thập giá và đã sống li? Mời bạn dìm mình, dìm nhng tư tưởng sâu kín trong lòng bn, dìm chính linh hn ca bn vào dòng nước và dòng máu chy ra t cnh sườn ca Đấng Cu Th để được tái sinh vào s sng mi.
Sống Lời Chúa: Mi ln lãnh nhn bí tích hoà gii, tôi quyết tâm chừa b hn mt ti mà tôi thường phm nht, mt nết xu mà tôi thường quyến luyến nht.
Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, con thy mình vn đang sống đời sng ca mt con người cũ, con người ca xác tht vi nhng đam mê nghịch vi thn khí, xin Chúa thanh tẩy chúng con bng la tình yêu và Thánh Thn ca Ngài.

Lời Chúa Tuần 1 Thường Niên

Không có nhận xét nào: