Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

5 phút cho Chúa _ quyền năng của tình thương

14/01/11                                thứ sáu tuần 1 tn
                                                                   Mc 2,1-12
quyền năng của tình thương
Để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội... Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà.” (Mc 2,10-11)
Suy niệm: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Một tình thương vượt xa suy nghĩ và ước muốn của con người. Thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Ephêsô đã xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng “làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ep 3,20). Tình thương đó được biểu lộ một cách đầy quyền năng nơi con người của Chúa Giêsu, Đấng cứu chữa tật nguyền và giải thoát con người khỏi tội lỗi. Điều này đã được chứng thực trong Tin Mừng hôm nay: “Này con, tội con được tha rồi.” Thật bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng của người bị bại liệt! Bởi vì khi được đem đến với Chúa Giêsu, anh chỉ hy vọng được chữa lành căn bệnh thể xác mà thôi. Nhưng không những chỉ phần xác được khỏi bệnh mà anh còn được chữa lành cả tâm hồn, đó là được chính Thiên Chúa quyền năng tha thứ mọi tội lỗi, đem anh về lại với cộng đoàn con cái Chúa.
Mời Bạn: Con Thiên Chúa xuống trần gian là để cho con người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Từ đó đến nay, đã có biết bao nhiêu người tin tưởng vào Chúa, chạy đến với Chúa và thật sự được hạnh phúc. Bạn có tin rằng Thiên Chúa đầy tình thương và quyền phép có thể làm cho bạn được hạnh phúc không?
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện tắt: “Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con.”
Cầu nguyện: Xin cho chúng con luôn biết ý thức tình trạng con người tội lỗi của mình và năng chạy đến Chúa với niềm tin tưởng vào tình thương và quyền năng tha thứ và chữa lành của Chúa. Amen.

Lời Chúa Tuần 1 Thường Niên

Không có nhận xét nào: