Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Lời Chúa tuần 14 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 14a
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 14b
Giáo huấn Phúc Âm cntn 14b 
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 14b
Nghe giảng

Giáo huấn Phúc Âm cntn 14c

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ)  (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ)  (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

Nghe giảng Lội ngược dòng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)


Không có nhận xét nào: