Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

5 phút cho Chúa _ nhiệm vụ bất khả thi?


12/07/13 THỨ SÁU TUẦN 14 TN
Mt 10,16-23
NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI?
Đức Giê-su nói: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì; thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” (Mt 10,19-20)
Suy niệm: Giống như một chiến sĩ tình báo được sai đi trong một điệp vụ bí mật, một “nhiệm vụ bất khả thi”, các môn đệ được sai đi với những nhiệm vụ đầy cam go, nguy hiểm mà không biết trước mình phải nói làm sao, nói những gì khi đối mặt với những tình huống căng thẳng đó. Chúa chuẩn bị cho các môn đệ ứng phó với những tình huống xấu nhất: họ sẽ bị bắt bớ khắp nơi, bị mọi người kể cả những người thân thuộc nhất phản bội. Nhưng Chúa bảo các ông đừng lo, bởi vì Ngài đã trang bị cho các ông một thứ vũ khí có sức mạnh vô song và một đồng minh quyền năng siêu phàm: đó chính là “Thần Khí của Chúa Cha”. Chúa hứa “trong giờ đó sẽ cho biết phải nói gì” không phải bởi vì đây là một nhiệm vụ tối mật không thể tiết lộ công khai mà vì các môn đệ sẽ nói những lời được Thần Khí của Chúa Cha thúc đẩy từ đáy sâu tâm hồn của họ, nhờ họ luôn sống kết hợp mật thiết với Ngài.
Mời Bạn: Bí quyết để được Chúa “cho biết phải nói gì trong giờ đó” là: kết hợp mật thiết với Chúa bằng đời sống nội tâm cầu nguyện sâu xa.
Sống Lời Chúa: Thắt chặt mối quan hệ với Chúa bằng cách trung thành với việc cầu nguyện cá nhân với Chúa: mỗi ngày bạn nhớ dành 5 phút trò chuyện với Ngài.
Cầu nguyện: Bạn hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện tự phát của chính bạn để nói lên tâm tình yêu mến sâu xa nhất bạn muốn dành cho Chúa.

Không có nhận xét nào: