Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

5 phút cho Chúa _ Nước Trời đã tới gần

10/07/13 THỨ TƯ TUẦN 14 TN
Mt 10,1-7
NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN
“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)
Suy niệm: Lời rao giảng “Nước Trời đã đến gần” đã vang lên trong hoang địa Giuđê khi Gioan Tẩy Giả được sai đến rao giảng cho dân Ítraen (Mt 3,2). Rồi khi Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ, Người cũng rao giảng với nội dung tương tự: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Thế rồi khi sai các tông đồ đi rao giảng, Đức Giêsu cũng căn dặn: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” Điều này cho thấy có một sự thống nhất về nội dung của lời rao giảng là: “Nước Trời đã đến gần.” Nước Trời ấy đã đến và tiếp tục đến với từng người. Nước Trời là một tình trạng đáng ước mong bởi tính ưu việt của nó là “công chính, bình an và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần” (Rm 14,17).
Mời Bạn: Nội dung lời rao giảng: “Nước Trời đã đến gần” gợi lên một sự cấp bách, thôi thúc người nghe đón nhận Tin Mừng và đem ra thực hành để xứng đáng được vào trong Nước Trời. Lời rao giảng “Nước Trời đã đến gần” ngày nay vẫn còn tính thời sự, đòi phải được tiếp tục nơi mọi kitô hữu là những người đã được lãnh nhận Lời Chúa và, qua bí tích Thánh Tẩy, họ trở thành những thừa tác viên Lời Chúa, được sai đi với sứ mạng sống và loan báo điều họ đã nghe.
Chia sẻ: Bạn có thực hành ngay điều bạn nghe được nơi Lời Chúa không?
Sống Lời Chúa: Thiện chí và mở lòng lắng nghe lời rao giảng của những thừa tác viên Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng tha thiết được sống trong Nước Trời là nguồn hạnh phúc hơn mọi thứ hạnh phúc trần gian có thể ban tặng, để chúng con mau mắn và thiện chí lắng nghe lời rao giảng về Nước Trời.

Không có nhận xét nào: